Ouder worden

De groep oudere inwoners groeit; in Amersfoort ligt het aantal ouderen weliswaar lager dan gemiddeld in Nederland, maar dat aantal groeit hier harder dan gemiddeld. Dit betekent ook een toename van de groep vitale ouderen die nog heel veel voor de samenleving willen en kunnen betekenen.

Tegelijk groeit ook de groep (kwetsbare) ouderen naar wie we in de samenleving moeten omzien. Tijdens de coronatijd is een groter bewustzijn ontstaan van ‘beter een goede buur dan een verre vriend’. Wat kunnen we doen om deze ontwikkeling vast te houden? Corona-isolatie geeft meer aanleiding tot eenzaamheid. Tijdig signaleren en doorverwijzen is belangrijk maar nog niet erg succesvol. Waarom niet? Waar ligt de verantwoordelijkheid?

Samenvatting digitale bijeenkomst

Een enthousiaste groep ging in gesprek over ouder worden. Het ging over eenzaamheid, leerpunten uit coronatijd, integrale zorg en vraaggericht werken. Deelnemers erkennen dat er een groot aanbod is in de verschillende wijken, maar dat dat vaak nog niet bekend is bij de inwoners.

Om effectief samen te werken binnen de keten en gebruik te maken van het aanbod in de stad, is het nodig dat aanbieders elkaar kennen. En dat in het medisch en sociaal domein op casusniveau vanuit dezelfde visie wordt gewerkt. Wat betreft eenzaamheid zijn mooie initiatieven ontstaan in coronatijd die gesteund moeten blijven worden.

Eigen regie vergroten

Digitalisering blijkt ook een onderwerp van gesprek: dit is nodig om goed aangehaakt te blijven in de maatschappij en de eigen regie te vergroten. Maar ook vanwege de krapte onder zorgpersoneel en de afnemende financiële middelen.

De deelnemers zien daarom veel meerwaarde in het trainen van ouderen in het digitaal vaardig worden, naast het faciliteren van toegankelijke en laagdrempelige ontmoetingen en zorgen voor een helder overzicht van alle initiatieven, hulp en ondersteuning.

Meer informatie

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

De wens om goede, integrale zorg te leveren komt niet voldoende tot uiting in de praktijk. Hoe komt dit en wat maakt integrale zorg zo moeilijk? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid en wat heeft deze persoon nodig om zijn/haar taak te volbrengen?

Praat hieronder met elkaar over 'Ouder worden'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

 

  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.
Cookie settings