Een nieuw stadhuis

Afgelopen zomer vroegen we aan de stad, aan medewerkers van de gemeente en aan raadsleden: "Wat is voor jou het meest belangrijk aan een nieuw stadhuis?". De rode draad uit alle antwoorden voegden we samen met ervaringen van experts.

Het resultaat bundelden we in een concept-ambitiedocument: een belangrijke stap vooruit op weg naar een nieuw stadhuis. Hierin staat dat we een toekomstbestendig huis voor de stad willen waar ontmoeting centraal staat. Lees het ambitiedocument hier of bekijk deze korte video

Vervolgstappen
De afgelopen weken kon iedereen op dit platform op de ambities reageren; de reactietermijn is inmiddels gesloten. De volgende stap is dat de definitieve versie van het ambitiedocument aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. We selecteren dan ook een ontwerpteam. Hiermee wordt het ambitiedocument uitgewerkt tot een programma van eisen plus schetsontwerp. Volgens planning zijn halverwege 2021 de eerste schetsontwerpen klaar om te delen met de stad en de gemeentelijke organisatie. 

Cookie-instellingen