Stadsgesprekken 2.0

Allereerst willen we je nogmaals danken voor jouw aanwezigheid en input tijdens de Stadsgesprekken 2.0 of reactie op de enquête. Dit is zeer gewaardeerd. 

De gemeente wil inwoners betrekken bij besluiten over mogelijke bezuinigingen vanaf 2026. Van 9 januari tot en met 9 februari hebben 110 inwoners via dit platform een enquête ingevuld. En op donderdag 1 en 15 februari namen in totaal 114 inwoners deel aan twee stadsgesprekken 2.0, waarbij sommige inwoners op beide avonden aanwezig waren. De stadsgesprekken bestonden uit ronde tafelgesprekken met het college.  

Bij de online enquête en de stadsgesprekken stonden drie vragen centraal: 

  • Waar ben je trots op of waar maak jij je zorgen over?
  • Wat gaat goed met onderwerpen uit het coalitieakkoord, wat kan beter en hoe doen we het samen?
  • Waar kan de gemeente minder geld aan uitgeven? 

Hier lees je de resultaten van de stadgesprekken en een samenvatting van de antwoorden uit de enquête. De raad heeft dezelfde informatie ontvangen.  

Belangrijk om hierbij een kanttekening te maken. De resultaten zijn niet representatief voor alle inwoners van Amersfoort, maar geven vooral een beeld of indicatie. Een heel divers en kleurrijk beeld! Aan tafel zaten ook veel betrokken inwoners/organisaties die (professioneel) betrokken zijn bij de inhoud waarmee zij niet een doorsnee van de Amersfoorters vormen. 

Via de onderstaande links vind je de flapovers per tafelgesprek: 

1 Februari

Resultaten tafelgesprek wethouder Aboyaakoub - Akkouh, 1 febr. Kansengelijkheid en onderwijs.pdf

Resultaten tafelgesprek wethouder Bijlholt 1 febr. Kunst, cultuur, evenementen en MBOHBO onderwijs.pdf

Resultaten tafelgesprek wethouder Dijksterhuis 1 febr. Ontwikkeling stad ii.r.t. leefbaarheid, bereikbaarheid, groei woningen en arbeid.pdf

Resultaten stadsgesprek wethouder Janssen 1 febr. energietransitie.pdf

Resultaten stadsgesprek wethouder Van Lammeren, 1 febr. openbare ruimte, afval, milieu en dierenwelzijn.pdf

Resultaten tafelgesprek Micheline Paffen - Zeenni 1 febr. Gezondheid, wijkteams en Maatschappelijke ondersteuning, sociale basis.pdf

Resultaten tafelgesprek Wethouder Stegeman 1 febr. Gemeentelijk vastgoed en circuliare economie.pdf

Resultaten stadsgesprek wethouder Van Koningsveld 1 febr. sport en bewegen.pdf

15 Februari

Resultaten stadsgesprek wethouder Aboyaakoub - Akkouh 15-2 Rondkomen in Amersfoort.pdf

Resultaten stadsgesprek Bijlholt 15-2; mobiliteit.pdf

Resultaten stadsgesprek met burgemeester Bolsius op 15-2 veiligheid en handhaving.pdf

Resultaten stadgesprek met Wethouder Dijksterhuis 15-2; ruimtelijke ontwikkelingen.pdf

Resultaten stadsgesprek Wethouder Janssen 15 -2 Wonen en woningbouw.pdf

Resultaten stadsgesprek wethouder Van Koningsveld 15-2; bestuurlijke vernieuwing en samenwerking.pdf

Resultaten stadsgesprek wethouder Stegeman 15-2; gemeentelijk vastgoed en circulaire economie.pdf

Resultaten stadsgesprek Wethouder Paffen-Zeenni 15-2; Diversiteit, toegankelijkheid en sociale basis.pdf

 

Meedoen? 

Wil je ook graag voor een volgend stadsgesprek uitgenodigd worden en aan tafel met een van de bestuurders? Mail dan naar stadsgesprek@amersfoort.nl

Cookie settings