Meer impact dankzij data en kennis

We willen bijdragen aan een positieve gezondheid van inwoners en ondersteuning en hulp bieden aan de inwoners die dat nodig hebben. Hoe doen we dat op de manier die het meest impact heeft voor inwoners? Zeker in een maatschappij die steeds complexer wordt en waar de verschillen tussen groepen groter worden.

Data- en kennisgedreven werken kan ons hierbij helpen, zeker als we hier gezamenlijk in optrekken. Wat zijn mooie Amersfoortse voorbeelden? We kennen bijvoorbeeld het IJslands model, een samenwerking in preventie met onderwijs, GGD en andere partners in de stad.

Samenvatting online bijeenkomst

Alle deelnemers waren het erover eens dat we meer profijt kunnen hebben van werken met data, en dat we er meer mee kunnen en moeten doen. Het kan heel veel opleveren als bij de start van een project of aanpak echt de tijd wordt genomen om data te verzamelen en te analyseren. Als voorbeeld werd de startfoto bij het Beleidskader Inclusieve Stad genoemd.

Daarnaast is het duiden van data van groot belang: wat zegt het verhaal achter de cijfers? Als knelpunten ervaren de deelnemers het ontbreken van tijd om hier echt mee aan de slag te gaan, kennis over de mogelijkheden en beperkingen door privacywetgeving.

Samenwerken vanaf de start

Wat hierbij kan helpen is meer samenwerken vanaf de start, het delen van goede voorbeelden en meer tijd en geld beschikbaar stellen voor werken met data. Er is behoefte aan een platform/dashboard voor gegevens, om zo beter samen te werken en gebruik te kunnen maken van beschikbare data.

Meer info

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

Hoe kunnen data en kennis ons helpen om (nog) meer impact te hebben voor de Amersfoortse inwoners? En wat hebben we nodig om (meer) data- en kennisgedreven te werken?

Praat hieronder met elkaar over 'Meer impact dankzij data en kennis'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.
Cookie settings