Omgevingsplan Hoogland

Wat doen we met uw reacties?

De binnengekomen reacties voor het omgevingsplan Hoogland zijn als bijlage toegevoegd aan de zogeheten Nota van Uitgangspunten. De Nota is door het college vastgesteld en wordt binnenkort aan de gemeenteraad aangeboden.

De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor het concept ontwerpomgevingsplan en beschrijft onder andere de aanpak, de structuur, de belangrijkste kaders en de digitalisering.

Op 8 december 2020  is er een Informatie Ronde van de gemeenteraad over dit onderwerp. U kunt de Ronde digitaal volgen via ons YouTubekanaal.

Eerste helft van 2021

Naar verwachting stelt de gemeenteraad in januari 2021 deze Nota van Uitgangspunten vast. Die is dan te vinden op de projectpagina op amersfoort.nl.

Het concept ontwerpomgevingsplan Hoogland is volgens de huidige planning in de eerste helft van 2021 klaar.

  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.
Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.