De Kamp

Add marker on the map

Edit marker on the map

Aan de noordzijde van de binnenstad, in het verlengde van de Langestraat ligt de Kamp. De monumentale Kamperbinnenpoort vormt de scheiding tussen de Langestraat en de Kamp. De Kamperbinnenpoort kan in de beleving van de bezoeker een barrière vormen, doordat de bezoeker het gevoel krijgt dat het winkelgebied daar ophoudt.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten het centrum autoluw te maken. Dit heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie op de Kamp. Er is afgesproken om de openbare ruimte tussen de Coninkstraat en de Kamperbinnenpoort als Shared Space in te richten. Bij Shared Space staat de verblijfsruimte centraal. Verschillende verkeersdeelnemers delen met elkaar de ruimte en er wordt zo min mogelijk onderscheid gemaakt tussen de rijbaan, fietspaden en voetgangersgebieden. Uiteraard staat de veiligheid voorop.

Shared space

Met Shared Space maken wij de verblijfsruimte van de Kamp aantrekkelijker en verbeteren we de verbinding tussen de Langestraat en de Kamp. Deze nieuwe inrichting gebruiken wij als pilot voor de op te stellen visie voor de Kamp. Onder de visie verstaan we het ‘gewenste’ lange termijnperspectief voor de Kamp, op ruimtelijk en economisch vlak. Op amersfoort.nl/dekamp kunt u meer informatie vinden over de visie en de achtergrond van dit project.

Bekijk hieronder het ontwerpvoorstel van de herinrichting van de Kamp: 

Wat is de stand van zaken?

Wij vragen uw mening op het ontwerpvoorstel, voor het deel tussen de Kamperbinnenpoort en de Coninckstraat. Omdat de Kamp onderdeel is van het beschermd stadsgezicht is de eerste aanzet al gemaakt. Dit betekent niet dat alle ontwerponderdelen al vast liggen. De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om het ontwerp samen met u te maken.

Op ondestaande kaart kunt u - anoniem - aangeven waar u denkt dat er bijvoorbeeld een bankje kan komen of bloembakken. Ook kunt u andere ideeën oppereren in het reactieformulier.

Hoe voegt u iets toe op de kaart?

1. Klik op de groene knop '+ punt toevoegen'. 
2. Klik met de muis op het punt in de kaart waarover u iets wilt opmerken.
3. Geef het punt een naam bij het invulveld 'titel'.
4. Bij 'Samenvatting van het punt' kunt u uw opmerkingen kwijt.
5. Mocht u dat willen dan kunt u bij 'Samenvatting van het punt' uw naam en mailadres achter laten, zodat wij eventueel contact met u op kunnen nemen.

 

 

This form consists of and will take some 5 minutes to fill in.

Add a marker to the map.
Click anywhere on the map to select a location or search by address or postal code.

One moment ...
Markers on the map Start End
Marker on the map Autoverkeer Start: End:
Marker on the map Her inrichting kamp Start: End:
    One moment ...
    Cookie settings