Samenleven in diversiteit

We willen ervoor zorgen dat mensen in onze stad vreedzaam samen kunnen leven en gelijkheid ervaren. Dat betekent dat iedereen met groeiende diversiteit kan omgaan en kan leren over de waarde van diversiteit en inclusie – niet in de laatste plaats via onze professionals binnen en buiten het sociaal domein.

Welke rollen heeft de gemeente daarin en waar liggen de grenzen van die verantwoordelijkheid? Ook zijn er Amersfoorters in wie de gemeente extra investeert. Dit kan nodig zijn vanwege hun kans op of ervaring met ongelijke behandeling, hun beperking of hun (on)bekendheid met de Amersfoortse samenleving.

Samenvatting digitale bijeenkomst

Bij deze zeer betrokken deelnemers was veel enthousiasme voor een gedeeld vertrekpunt over wat een inclusieve samenleving is. Diversiteit kan en moet een van de kwaliteiten zijn van de Amersfoortse samenleving. De vertaling naar gemengde buurten en wijken blijkt ingewikkeld. Er zijn groepen inwoners die juist graag bij elkaar willen wonen en minder gericht zijn op interactie met anderen.

Contacten tussen verschillende groepen kunnen ook negatieve effecten hebben. Dat riep de vraag op in hoeverre je samenleven in diversiteit van boven wilt opleggen als er in de samenleving zelf andere behoeften zijn. Het is nodig om het over deze effecten te hebben.

Maak gebruik van rolmodellen

Er werd ook gesteld dat homogene buurten en het ontbreken van diversiteit uitsluiting stimuleren en zelfontplooiing en talentontwikkeling in de weg zitten. Interessante gedachten die tijdens het gesprek werden geuit: maak gebruik van rolmodellen om de kracht van de diverse samenleving te laten zien.

Deel positieve verhalen en goede voorbeelden. Zorg voor een stevig antiracismebeleid. Stel duidelijke normen en toon (moreel) leiderschap.

Meer informatie

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

Hoe willen we kansenongelijkheid voor individuen en groepen tegengaan – hoe creëren we een gelijk speelveld? Ook wil de gemeente stelling nemen tegen discriminatie. We willen niet alleen hulp bieden aan wie discriminatie ervaart, maar juist ook optreden waar (onbewust) gediscrimineerd wordt en samen zoeken naar mogelijkheden voor verbetering. Wat is hiervoor nodig?

Praat hieronder met elkaar over 'Samenleven in diversiteit'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

 

Subject Author Last activity Statistics
Subject: Andere minderheden in Amersfoort Author:
Last activity: November 27, 2020 Statistics:
322 keer bekeken 0 comments
Cookie settings