Andere minderheden in Amersfoort

November 27, 2020 321 keer bekeken 0 comments

In deze eerste beschrijving bekruipt mij het gevoel dat er een accent ligt op ethnische en religieuze diversiteit en zo het wel / niet samengaan van grotere groepen minderheden die vanuit geloofsovertuiging, cultuur, gebruiken of afkomst in een wijk of stadsdeel.

Ik mis hierin de aandacht voor andere groepen minderheden in Amersfoort. Ik denk dan bijvoorbeeld aan LHBTI+ inwoners van alle leeftijden of inwoners met een fysieke of mentale berperking. Inclusief beleid dient er ook voor inwoners uit deze groepen te zijn, om hen te sterken in de voor hen gelden belemmeringen.

Comments

Fields with an * are required.

Anti spam check *

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 
One moment ...

0  reacties

Cookie settings