Psychische kwetsbaarheid

We willen dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving passende ondersteuning krijgen en kunnen participeren. Maar het kan dat mensen soms tijdelijk worden opgenomen, of een periode beschermd of begeleid wonen en dan stappen maken naar meer zelfstandig wonen. Het is belangrijk dat er bij dat soort overgangen zoveel mogelijk continuïteit is.

Continuïteit in zorg en ondersteuning maar ook op andere levensgebieden als inkomen, familierelaties en andere sociale contacten en zinvolle dagbesteding. Vanuit een visie van op herstel gerichte ondersteuning is dat logisch, maar in de praktijk loopt het nog niet altijd zoals we graag zouden willen. Waardoor komt dit en wat is hier nodig om een slag te maken?

Om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te kunnen participeren is voor sommige mensen ook 24/7 bereikbaarheid van ondersteuning in de wijk belangrijk. Voor wie is dit nodig? Hoe zouden we dat goed kunnen organiseren?

Samenvatting digitale bijeenkomst

In het gesprek over psychische kwetsbaarheid kwam duidelijk naar voren dat er echt een verschil is tussen ‘iedereen kan kwetsbaar zijn’ en ‘mensen die echt complex gedrag vertonen’. Het zou goed zijn als we hier in de samenleving meer kennis over hebben: het beeld wordt nu vaak in negatieve zin bepaald door een kleine groep die overlast veroorzaakt, waardoor men vergeet dat psychische kwetsbaarheid ons allemaal kan raken.

Handelingsperspectief

Bied mensen in de omgeving van kwetsbare mensen een handelingsperspectief: leer hen hoe ze met kwetsbare mensen om kunnen gaan. Het netwerk van kwetsbare inwoners is ook van groot belang. Zo wilden in de coronatijd veel mensen wel boodschappen doen voor de buren. Wat zou de concrete vraag aan de omgeving kunnen zijn als het gaat om psychische kwetsbaarheid?

De deelnemers van het gesprek vragen ook aandacht voor hulp buiten kantooruren. Betrokken organisaties moeten meer samenwerken, om bijv. te voorkomen dat er verschillende 24/7 hulplijnen bestaan of dat er soms juist geen hulp beschikbaar is.

Belemmerende factor

De AVG is voor sommigen een belemmerende factor om met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden knelpunten ervaren bij het doorverwijzen. Het is niet altijd duidelijk wat de juiste ingang is, wie signaleert en waar de financiering zit. Indebuurt033 zou kunnen fungeren als bekend gezicht in de wijk.

Meer informatie

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

We kijken ook naar de omgeving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen. Hoe zorg je dat mensen zich welkom voelen in een wijk? En hoe ondersteun je de omwonenden zelf? Wat wordt er nu aan gedaan en hoe werkt dat? Waar ligt ruimte voor (eventuele) verbetering?

Praat hieronder met elkaar over 'Psychische kwetsbaarheid'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

Subject Author Last activity Statistics
Subject: Amersfoortse - Locale bijeenkomsten (op wijk of stadsniveau) organiseren: voor dialoog (H)erkenning Author:
Last activity: October 25, 2021 Statistics:
102 keer bekeken 1 comments
Cookie settings