Samenvatting digitale bijeenkomst

Preventie: gezond en vitaal leven – samenvatting digitale bijeenkomst

Preventie vinden we allemaal belangrijk en moeten we samen oppakken. Dat was de eensgezinde opvatting tijdens de digitale bijeenkomst. In de praktijk blijkt dat best lastig. De wil is er zeker, de sfeer in het gesprek was positief en betrokken.

Er is veel kennis beschikbaar die gaat helpen bij preventie, maar die delen we nog onvoldoende met elkaar. Hoe daarin gezamenlijk op te trekken en hoe de verschillende organisaties hun rol kunnen pakken, werd nog niet concreet. Er waren wel interessante gedachtes; zoals meer focus op wijksamenwerking waardoor er een meer domeinoverstijgende blik ontstaat.

En met elkaar investeren in leren beter te luisteren en het juiste gesprek te voeren. Er is een duidelijke behoefte om het thema preventie te concretiseren en het belang ervan duidelijker te maken.

0 files selected: 
Cookie settings