Preventie: gezond en vitaal leven

We willen bewerkstelligen dat alle Amersfoorters de houding en vaardigheden hebben om gezond, vitaal en gelukkig te kunnen leven. Grip op je leven hebben, betekent dat je in staat bent om dat te doen.

Gezond zijn en je gezond voelen is voor alle Amersfoorters en voor de stad van grote waarde. Dat is wat we willen bereiken. Met kinderen die een goede en kansrijke start maken en daar hun hele leven profijt van hebben. Met volwassen Amersfoorters die fit hun pensioen in gaan. Met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zolang mogelijk mee doen in de Amersfoortse samenleving. Gezondheidsbevordering in brede zin.

Preventie gaat gepaard met data-analyses, kennis, vroegsignalering, monitoring en toezicht. We zetten preventie in op 3 niveaus (universeel, selectief, geïndiceerd) zodat professionals uit de verschillende domeinen dichtbij, tijdig en in samenhang kunnen optreden.

Samenvatting digitale bijeenkomst

Preventie vinden we allemaal belangrijk en moeten we samen oppakken. Dat was de eensgezinde opvatting tijdens de digitale bijeenkomst. In de praktijk blijkt dat best lastig. De wil is er zeker, de sfeer in het gesprek was positief en betrokken.

Er is veel kennis beschikbaar die gaat helpen bij preventie, maar die delen we nog onvoldoende met elkaar. Hoe daarin gezamenlijk op te trekken en hoe de verschillende organisaties hun rol kunnen pakken, werd nog niet concreet.

Duidelijke behoefte

Er waren wel interessante gedachtes; zoals meer focus op wijksamenwerking waardoor er een meer domeinoverstijgende blik ontstaat. En met elkaar investeren in leren beter te luisteren en het juiste gesprek te voeren. Er is een duidelijke behoefte om het thema preventie te concretiseren en het belang ervan duidelijker te maken.

Meer informatie

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

Wat betekent dit voor de omgeving die we willen creëren of voor de programmering in de wijken? En hoe zetten we beschermende factoren in om meer resultaat te boeken?

Praat hieronder met elkaar over 'Preventie: gezond en vitaal leven'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.
Cookie settings