Het speelveld

Hoe ziet het speelveld voor de Inclusieve Stad eruit? Welke plek en rol hebben de verschillende organisaties? Hoe verhouden alle spelers in het veld zich tot elkaar? Wat vraagt dit van ons op het gebied van partnerschap? De organisatorische principes zijn weergegeven in de ‘piramide’.

Samenvatting digitale bijeenkomst

Over het algemeen weten partijen in Amersfoort elkaar al goed te vinden en sluiten visies aardig op elkaar aan. Ook spreekt men waardering uit voor de wijkteams en Indebuurt033 als de voelsprieten in de wijk. Toch liggen er kansen voor meer verbinding en samenwerking. Zoals tussen diverse lagen in ‘de piramide’, scholen en het wijkteam, professionals en vrijwilligers, medisch en sociaal domein én gevestigde instanties en nieuwe initiatieven.

Inwoner centraal stellen

Wat helpt is om de inwoner meer centraal te stellen in plaats van de eigen organisatie. Daarnaast kunnen we meer zoeken naar de vrije ruimte om echt integraal samen te werken, samen te leren en te monitoren. Ook geven deelnemers aan dat het niet altijd duidelijk is wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. En wat de gemeente verstaat onder haar eigen regierol.

De structuur van de financiering is soms ook onduidelijk. Een ander aandachtspunt is de ondersteuning van vrijwilligers. Over ‘de piramide’ (de visualisatie van het speelveld) zijn de meningen verdeeld. Het lijkt nu statisch: als ik stop, begin jij. Een meer dynamisch beeld zou beter zijn.

Meer informatie

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

Praat hieronder met elkaar over 'Het speelveld'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.
Cookie settings