Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Amersfoort

Kinderen en jongeren in Amersfoort groeien gezond, veilig en kansrijk op. Onze kinderen en jongeren worden gezien en krijgen kansen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen op de manier die bij hen past.

Kinderen en jongeren in Amersfoort groeien gezond, veilig en kansrijk op. Onze kinderen en jongeren worden gezien en krijgen kansen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen op de manier die bij hen past.

We werken aan meer samenhang, want kinderen groeien op in de thuissituatie, op school, in de wijk en de stad, op clubs en ook steeds meer in de digitale wereld. Is er ondersteuning of zorg nodig, dan gaan we uit van ‘één kind, één plan’. Dat vraagt om samenwerking tussen verschillende leefgebieden en verschillende organisaties en professionals. Dit blijkt soms nog best lastig te zijn.

Samenvatting digitale bijeenkomst

Samenhang was het kernwoord in de vier digitale gesprekken met een zeer divers en betrokken gezelschap over dit thema. Mogelijkheden om te verbeteren en meer samen te werken kwamen uitvoerig aan de orde. Er was consensus over dat alle aspecten in een gezin meewegen bij het zoeken naar oplossingen voor een probleem.

Soms hebben de ouders ondersteuning nodig, en niet de kinderen. Bijvoorbeeld wanneer kinderen problemen hebben doordat ouders ziek zijn of schulden hebben. Vroegsignalering én werken vanuit een gezamenlijk doel is belangrijk. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat een kind zoveel mogelijk thuis kan blijven wonen.

Afstemming

Dat vraagt meer afstemming, elkaar beter kennen en elkaars taal spreken en meer kennisuitwisseling. Soms is het nodig om met elkaar out-of-the-box te durven denken. Aanjagers - mensen die continu aandacht hebben en vragen voor samenhang - zijn belangrijk, maar er is nog geen gezamenlijk beeld hoe deze rol kan worden ingevuld.

Er werd relatief vaak genoemd dat er één partij mist die de centrale regie heeft in de ondersteuning. Een regie-voerder in de zin van mentor of levensloopbegeleider is een van de genoemde ideeën. Niet duidelijk is wie dat precies moet zijn.

Meer informatie

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

Wat is er nodig om hier een slag in te maken? Hoe voorkomen we dat steeds meer kinderen instromen in de jeugdzorg? Wat kan impact gedreven werken daarin voor ons betekenen? Meer focus aanbrengen betekent dat we ook van bepaalde dingen afscheid moeten nemen; en hoe maken we die keuzes?

Dit thema is onder meer verbonden met het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) en de BreedSpectrum Aanbieders (BSA).

Praat hieronder met elkaar over 'Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Amersfoort'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.
Cookie settings