Bestaanszekerheid als voorwaarde voor participatie

Waar kunnen bestaanszekerheid en participatie elkaar versterken? Meedoen is een belangrijk maatschappelijk doel voor alle inwoners; met extra aandacht voor de kwetsbare groepen.

Samenvatting digitale bijeenkomst

Bestaanszekerheid en participatie als preventie en medicijn: daar was iedereen het hierover eens. Huisvesting werd aangestipt als misschien wel de grootste opgave voor bestaanszekerheid. In de constructieve gesprekken werd opgeroepen om de grenzen van de regels / de AVG meer op te zoeken omdat dat nu vaak tegenwerkt.

Aandacht voor jongeren

Dat wil zeggen: experimenteren en lef tonen. En om mensen meer bij de hand te nemen. Niet blijven uitgaan van zelfredzaamheid wanneer die er niet is. Daarnaast moeten we niet vergeten om, zeker nu in de coronatijd, aandacht te hebben voor jongeren. Ook het belang van samenwerking werd genoemd, waarbij opviel dat niet altijd bekend waar al wordt samengewerkt.

Meer informatie

Lees hier een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst (.pdf)

In gesprek

Voor werk is het belangrijk dat mensen rond kunnen komen. En de beste weg uit armoede is werk. Hoe kunnen ze elkaar versterken zodat we samen zorgen dat participatie en bestaanszekerheid bijdragen aan het welzijn van onze inwoners én leidt tot minder zorg?

Praat hieronder met elkaar over 'Bestaanszekerheid als voorwaarde voor participatie'. Je kunt een nieuw gespreksonderwerp aanmaken met de knop 'onderwerp toevoegen' of op een bestaand onderwerp klikken en daarop reageren. 

Subject Author Last activity Statistics
Subject: Werken moet lonen, en ook als betaald werk niet lukt moet er bestaanszekerheid zijn. Author:
Last activity: November 06, 2020 Statistics:
305 keer bekeken 0 comments
Cookie settings