Ideeën en antwoorden: Aanbrengen nieuwe 2e toegang naar Onze Lieve Vrouwe Ter Eem - Daam Fockemalaan

March 21, 2023 3 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanbrengen nieuwe 2e toegang naar Onze Lieve Vrouwe Ter Eem - Daam Fockemalaan (zuid)' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Waar komt de stelling vandaan dat het verkeer op de Daam Fockemalaan niet of nauwelijks meer toe neemt en wat is "modal shift". Ik constateer dat de stroom auto's die op dinsdag en donderdagochtend en middag in de spits de spoorwegovergang in de BW laan passeert alleen maar toeneemt. Waar komen die auto's vandaan? Voor verreweg het grootste gedeelte uit de Daam Fockemalaan. De lokale ontwikkeling van het Landgoed Blom en de wens van de gemeente om de Stadsring zo veel mogelijk autovrij te maken, zullen er toe leiden dat het autoverkeer op de DF-BW laan alleen maar zal toenemen. De Modal shift is het verschuiven van vervoersbewegingen van de ene vervoerwijze naar een andere vervoerswijze. Het coalitieakkoord zet sterk in op het stimuleren van lopen, fiets en openbaar vervoer. Dat heeft als consequentie dat er minder autoritten in de stad gemaakt worden. Dit is uiteraard niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Een eerste doorrekening met het verkeersmodel geeft aan dat de groei van het autoverkeer afneemt als gevolg van het beleid. Het verkeer met een herkomst en bestemming in Amersfoort neemt in 2025 zelfs af ten opzichte van 2017. Zie hiervoor ook Raadsinformatiebrief 2023-095.
nieuwe toegang klooster: ik verbaas mij erover dat de randen van het bestemmingsplan ten behoeve van de WO wel worden uitgevoerd, maar de WO zelf niet. Straks hebben we gouden randen en een
rode/kale middenzone (WO die er niet komt). Dit lijkt me verre van wenselijk. Als de zakelijke partijen van de K&L ons kunnen houden als gemeente aan realisatie binnen 5 jaar en anders moet
gemeente betalen, dan kunnen wij als het goed is ook een toegangsweg die nodig was voor een verdiepte WO die er niet meer komt niet uitvoeren. Ik zou het contract van de grond nogmaals goed
bekijken of dit noodzakelijk is. Het wordt gevaarlijker (extra lange fietskruising nabij scholen, terwijl de kruising bij de Prins Frederik er al ligt om klooster te bereiken), er worden tig bomen extra gekapt en de das wordt ook lastig gevallen. Er ligt al een linksaffer bij kruising Prins Frederik; zo laten en klooster het op eigen terrein laten oplossen vanaf Prins Frederiklaan. Beroemde vrouwenbuurt is al ontzien doordat er geen WO komt. Vrijgekomen geld aan fietser besteden of iig aan spoorse kruising.
Overeenkomsten die de gemeente heeft afgesloten met derden worden gehonoreerd, daar valt bijvoorbeeld het verleggen van de kabels en leidingen onder en ook de nieuwe tweede toegang naar het klooster. Deze overeenkomsten zijn opgesteld door
juristen van de betrokken partijen en van de gemeente Amersfoort. Voor de realisatie van de Westelijke ontsluiting zelf zijn nog geen contracten met aannemers aangegaan.
Het is een politieke keuze om de Westelijke ontsluiting niet meer uit te voeren. In de oorgestelde plannen blijft de gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer bij de Prins Frederiklaan gehandhaafd 
Een tweede toegangsweg naar het OLV Ter Eem klooster lijkt mij een goede optie vanaf de parallelweg bij het andere klooster. De huidige toegangsweg bij de Aletta Jacobslaan is niet een heel makkelijk te bereiken toegangsweg. Dat is inderdaad de reden waarom de nieuwe tweede ontsluiting van het klooster vanaf de parallelweg wordt ontsloten.

 

Bob Bakker

April 27, 2023

Waar komt de stelling vandaan dat het verkeer op de Daam Fockemalaan niet of nauwelijks meer toe neemt en wat is "modal shift". Ik constateer dat de stroom auto's die op dinsdag en donderdagochtend en middag in de spits de spoorwegovergang in de BW laan passeert alleen maar toeneemt. Waar komen die auto's vandaan? Voor verreweg het grootste gedeelte uit de Daam Fockemalaan. De lokale ontwikkeling van het Landgoed Blom en de wens van de gemeente om de Stadsring  zo veel mogelijk autovrij te maken, zullen er toe leiden dat het autoverkeer op de DF-BW laan alleen maar zal toenemen.

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

nieuwe toegang klooster: ik verbaas mij erover dat de randen van het bestemmingsplan ten behoeve van de WO wel worden uitgevoerd, maar de WO zelf niet. Straks hebben we gouden randen en een rode/kale middenzone (WO die er niet komt). Dit lijkt me verre van wenselijk. Als de zakelijke partijen van de K&L ons kunnen houden als gemeente aan realisatie binnen 5 jaar en anders moet gemeente betalen, dan kunnen wij als het goed is ook een toegangsweg die nodig was voor een verdiepte WO die er niet meer komt niet uitvoeren. Ik zou het contract van de grond nogmaals goed bekijken of dit noodzakelijk is. Het wordt gevaarlijker (extra lange fietskruising nabij scholen, terwijl de kruising bij de Prins Frederik er al ligt om klooster te bereiken), er worden tig bomen extra gekapt en de das wordt ook lastig gevallen. Er ligt al een linksaffer bij kruising Prins Frederik; zo laten en klooster het op eigen terrein laten oplossen vanaf Prins Frederiklaan. Beroemde vrouwenbuurt is al ontzien doordat er geen WO komt. Vrijgekomen geld aan fietser besteden of iig aan spoorse kruising.

Robin

April 03, 2023

Een tweede toegangsweg naar het OLV Ter Eem klooster lijkt mij een goede optie vanaf de parallelweg bij het andere klooster. De huidige toegangsweg bij de Aletta Jacobslaan is niet een heel makkelijk te bereiken toegangsweg.

Cookie settings