Ideeën en antwoorden: Aanleg linksaf strook naar benzinestation - Daam Fockemalaan (zuid)

March 21, 2023 3 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanleg linksaf strook naar benzinestation - Daam Fockemalaan (zuid)' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Gevraagd bij de gemeente Amersfoort: projectleider die in staat is om eerst het fiets- en voetverkeer te faciliteren, en daarna pas, als er nog ruimte zou zijn, het autoverkeer. Het huidige plan is voornamelijk gericht op het verbeteren van de voorizieningen voor
fietsers en voetgangers.
linksaffers; deze zijn juist ter bevordering van de auto; niet van de fiets. De snelheid van de auto kan hoger blijven dus de kruising bij de Prins Frederiklaan wordt nog gevaarlijker voor fietsers, want auto’s komen harder aanrijden want geen oponthoud meer van linksaffers. En zijn de twee linksaffers niet te combineren; dus tankstation en scholen? De linksafstroken zijn primair bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen. In dit geval wordt de verkeersveiligheid voor het autoverkeer bevorderd. Door de toepassing van de linkafstroken wordt het rechtdoorgaande verkeer niet meer geblokkeerd door verkeer wat linksaf wil slaan naar het benzinestation. De kruising met de Prins Frederiklaan is geregeld door middel van verkeerslichten. Ongeacht de snelheid waarmee zij aan komen rijden zullen automobilisten rekening moeten houden met de verkeerslichten. Het combineren is niet wenselijk, de afstand tussen de twee linksaf stroken is te groot om dit als één geheel te zien. Het zou dan mogelijk worden om de linksafstrook als inhaalstrook te gebruiken.
Een afslag naar het tankstation lijkt mij een goed plan. Zo wordt de rest van het verkeer niet verstoord als iemand wil tanken. Dank u wel voor uw positieve reactie

 

Marinus Velden*

April 27, 2023

Gevraagd bij de gemeente Amersfoort: projectleider die in staat is om eerst het fiets- en voetverkeer te faciliteren, en daarna pas, als er nog ruimte zou zijn, het autoverkeer.

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

linksaffers; deze zijn juist ter bevordering van de auto; niet van de fiets. De snelheid van de auto kan hoger blijven dus de kruising bij de Prins Frederiklaan wordt nog gevaarlijker voor fietsers, want auto’s komen harder aanrijden want geen oponthoud meer van linksaffers. En zijn de twee linksaffers niet te combineren; dus tankstation en scholen?

Robin

April 03, 2023

Een afslag naar het tankstation lijkt mij een goed plan. Zo wordt de rest van het verkeer niet verstoord als iemand wil tanken.

Cookie settings