Ideeën en antwoorden: Aanleg linksaf strook naar scholen - Daam Fockemalaan (zuid)

March 21, 2023 4 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanleg linksaf strook naar scholen - Daam Fockemalaan (zuid)' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Slecht plan. Hoort dit nog bij het oude autoplan?
Als je serieus wilt werken aan het faciliteren van het fietsverkeer en het voetverkeer, dan begin je natuurlijk niet op de ouderwetse manier met het faciliteren van het autoverkeer zoals met de oude WO en al dat bomengekap.
Het voetverkeer komt er sowieso bekaaid vanaf in de plannen. Hadden we maar een Voetgangersbond.
Dit is inderdaad een onderdeel uit het oude plan voor de Westeljke Ontsluiting. Deze maatregel is overgenomen in het huidige plan omdat dit verkeersveiligheid ten goede komt. Voor deze maatregel hoeven geen bomen gekapt te worden. Voor de voetgangers worden ook maatregelen getroffen, in de fietstunnels worden ook voetpaden aangelegd.
Aanpassingen aan auto verkeer bij de Stichtse rotonde moet je in zn geheel aanpakken. Alleen een linksaffer toevoegen heeft geen zin.
Misschien is een autotoegang voor deze scholen wel handiger via de Aletta Jacobslaan, of vanaf de Utrechtseweg, bij een andere aanpak van de Stichtse Rotonde.
Het toevoegen van de linksafstrook is een maatregel die de verkeersveiligheid bevorderd. Behalve verkeersveiligheidverhogende maatregelen worden er geen maatregelen voor de auto getroffen. Een auto ontsluiting voor de scholen via de Aletta Jacobslaan lijkt niet inpasbaar omdat de ruimte voor OLV ter Eem langs beperkt is en is daarmee niet inpasbaar zonder hiervoor grond te gebruiken van OLV ter Eem. Ook een ontsluting vanaf de Utrechtseweg zal moeilijk inpasbaar zijn omdat de aansluiting op een grote afstand van de de aansluiting met de Stichtse rotonde moet liggen en deze toegangsweg dan gecombineerd moet worden met het fietspad wat hier ligt. Wij voorzien dat dat een verslechtering van de verkeersveiligheid zal betekenen.
linksaffers; deze zijn juist ter bevordering van de auto; niet van de fiets. De snelheid van de auto kan hoger blijven dus de kruising bij de Prins Frederiklaan wordt nog gevaarlijker voor fietsers, want auto’s komen harder aanrijden want geen oponthoud meer van linksaffers. En zijn de twee linksaffers niet te combineren; dus tankstation en scholen? De linksafstroken zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het risico op kop-staart ongevallen zal hierdoor afnemen. Dit heeft geen gevolgen voor de kruising met de Prins Frederiklaan, deze kruising wordt geregeld door verkeerslichten.
Ongeacht de snelheid waarmee zij aan komen rijden zullen automobilisten rekening moeten houden met de verkeerslichten. Het combineren van de twee linksaffers is niet wenselijk, de afstand tussen de twee linksaf stroken is te groot om dit als één geheel te zien. Het zou dan mogelijk worden om de linksafstrook als inhaalstrook te gebruiken.
Linksafslaan naar de scholen is nu een lastige en verkeersverstorende uitdaging op de drukke Daam Fokkemalaan. Een voorsorteerstrook voor linksaf lijkt mij een goede oplossing. De linksafstrook is voorzien van een 'voorsorteervak' waardoor linksafslaande auto's niet aangereden kunnen worden door achteropkomend verkeer

 

Marinus Velden * zijn verplicht

April 27, 2023

Slecht plan. Hoort dit nog bij het oude autoplan?

Als je serieus wilt werken aan het faciliteren van het fietsverkeer en het voetverkeer, dan begin je natuurlijk niet op de ouderwetse manier met het faciliteren van het autoverkeer zoals met de oude WO en al dat bomengekap.

Het voetverkeer komt er sowieso bekaaid vanaf in de plannen. Hadden we maar een Voetgangersbond.

 

 

  

 

Anoniem

April 06, 2023

Aanpassingen aan auto verkeer bij de Stichtse rotonde moet je in zn geheel aanpakken. Alleen een linksaffer toevoegen heeft geen zin. 
Misschien is een autotoegang  voor deze scholen wel handiger via de Aletta Jacobslaan, of vanaf de Utrechtseweg, bij een andere aanpak van de Stichtse Rotonde.

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

linksaffers; deze zijn juist ter bevordering van de auto; niet van de fiets. De snelheid van de auto kan hoger blijven dus de kruising bij de Prins Frederiklaan wordt nog gevaarlijker voor fietsers, want auto’s komen harder aanrijden want geen oponthoud meer van linksaffers. En zijn de twee linksaffers niet te combineren; dus tankstation en scholen?

Robin

April 03, 2023

Linksafslaan naar de scholen is nu een lastige en verkeersverstorende uitdaging op de drukke Daam Fokkemalaan. Een voorsorteerstrook voor linksaf lijkt mij een goede oplossing.

Cookie settings