Ideeën en antwoorden: Verplaatsing van de grens bebouwde kom - rondom Stichtse Rotonde

March 21, 2023 3 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Verplaatsing van de grens bebouwde kom - rondom Stichtse Rotonde' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Ongewenst i.v.m. parkeerproblematiek die zich dan bij Het Nieuwe Eemland en de Hotelschool Amersfoort gaat voordoen! Het verplaatsen van de bebouwde komgrens heeft geen gevolgen voor het parkeren bij het Nieuwe Eenmland, daar wordt in de berm geparkeerd en dat is zowel binnen als buiten de bebouwde kom toegestaan.
Een blinde vlek in dit plan is de aansluiting van de laan 1914 op de stichtse rotonde voor fietsers. Onoverzichtelijk en met een gevaarlijke scherpe onoverzichtelijke bocht zowel vanaf de rotonde de laan op als andersom. Met een fietstunnel onder de utrechtseweg zullen fietsers tussen de daam fockema laan en de laan 1914 eerder die route nemen waardoor de kruising laan 1914 met de stichtse rotonde dus nog gevaarlijker wordt. De Laan 1914 sluit met een haakse bocht aan op de buitenring van de Stichtse Rotonde, De voorrang is gergelegd door middel van een voorrangsregeling waarbij ook fietsers voorrang hebben. Dat ook de fietsers een haakse bocht moeten maken om af staan naar de Laan 1914 is een gebruikelijke situatie. Naar onze mening is deze aansluiting correct vormgegeven.
Dit lijkt mij niet nodig.

Het verplaatsen van de bebouwde komgrens maakt het makkkelijk om een eenduidig snelheidsregime in te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.J. van Wede

April 26, 2023

Ongewenst i.v.m. parkeerproblematiek die zich dan bij Het Nieuwe Eemland en de Hotelschool Amersfoort gaat voordoen!

Mark

April 03, 2023

Een blinde vlek in dit plan is de aansluiting van de laan 1914 op de stichtse rotonde voor fietsers. Onoverzichtelijk en met een gevaarlijke scherpe onoverzichtelijke bocht zowel vanaf de rotonde de laan op als andersom. Met een fietstunnel onder de utrechtseweg zullen fietsers tussen de daam fockema laan en de laan 1914 eerder die route nemen waardoor de kruising laan 1914 met de stichtse rotonde dus nog gevaarlijker wordt.

Robin

April 03, 2023

Dit lijkt mij niet nodig.

Cookie settings