Ideeën en antwoorden: Aanleg van 2 faunatunnels onder de Barchman Wuytierslaan

March 21, 2023 6 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanleg van 2 faunatunnels onder de Barchman Wuytierslaan' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegeven op de vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Waarom maakt u wel faunatunnels en geen fiets/voetgangerstunnels onder de BW laan?; In de ontwerpfase van de Westelijke is onderzocht of bijvoorbeeld een fiets-/ voetgangerstunnel inpasbaar was bij de kruising met de Amsterdamseweg, dat bleek niet mogelijk. Ook bij de fietsoversteek bij het Dierenpark is te weinig ruimte
beschikbaar om een fiets- / voetgangerstunnel in te passen. Vanuit ecologisch
oogpunt is het wenselijk of faunapassages te maken, deze zijn wel eenvoudig
inpasbaar.
Ik krijg heel erg de indruk dat het oude plan westelijke ontsluiting wordt gebruikt voor De Fiets, om ten minste nog iets over te houden van de vroegere glorieuze plannen. Én om de miljoenen die eraan besteed zijn, niet helemaal voor niets in de vuilnisbak te hebben gegooid.
Is er eigenlijk wel ooit onderzocht voor welke fietsbewegingen deze alternatieve plannen een oplossing zouden moeten zijn?
Het oude plan van de Westelijke Ontsluiting is inderdaad het vertrekpunt van het nu
voorliggende plan. In het coalitieakkoord 2022-2026 is dat als volgt verwoord: 'Bij de
Westelijke Ontsluiting gaan we alleen door met de diverse verbeteringen voor fietsers,
voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over
mobiliteit '. Verder is het coalitieakkoord het volgende aangegeven over de
mobilitietstransitie: "De komende jaren krijgen lopen, fietsen, deelmobiliteit en het openbaar vervoer prioriteit. Om de voetganger en de fietser voorrang te geven zetten we de komende jaren in op goed en bereikbaar openbaar vervoer in de wijken. Ook investeren wij extra in veilige en fijnmazige fietsnetwerken in Amersfoort die niet zorgen voor een vermindering van de natuur in de stad. Met deze maatregelen willen we bewoners verleiden tot alternatieve vervoersmiddelen." Tijdens de planvorming van de Westelijke Ontsluiting is onderzoek gedaan naar fietsbewegingen, ook is gekeken naar het fietsnetwerk. Zowel de aanleg van de fietstunnels bij de Stichtse rotonde als de verbetering van de fietspaden langs de noordzijde van de BW-laan is een lang gekoesterde wens.
Mooie plannen, maar wat ik gelezen heb over de fietstunnel: er moet zeker geen tunnel komen die ook geschikt is voor hulpdiensten etc. Dan wordt het al gauw toch weer een grotere en mogelijk ook
onveiligere tunnel, die misschien dan ook illegaal verkeer aan trekt, ondanks mogelijk remmende maatregelen
Hoe de vormgeving van de gecombineerde fiets-/ voetgangerstunnel / onderdoorgang
voor de hulpdiensten er precies uit komt te zien is iets wat in de planvorming van dat
deel project nader onderzocht en uitgewerkt moet worden. Het waarborgen van de
verkeersveiligheid en het tegengaan van gebruik door illegaal verkeer is daarbij
inderdaad een aandachtspunt
Mooi, doen! Dank u wel voor uw positieve reactie
Dieren maken hier helemaal geen gebruik van. Het ecoduct wordt ook niet gebruikt. Dieren met verstand blijven weg van wegen, dat heet natuurlijke selectie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ecopassages wel degelijk worden gebruikt door
dieren. Het ecoduct wat u benoemd is echter niet voorzien in het voorstel. In het nu
voorliggende voorstel wordt uitgegaan van twee ecopassages onder de BW-laan door.
Ik denk dat faunatunnels een mooie oplossing kunnen zijn voor de oversteek van kleine dieren tussen Bokkeduinen en Birkhoven.
Ik weet niet in hoeverre dit nodig is, ik heb niet met de muizen overlegd ;) Ik zie eigenlijk nooit doodgereden dieren op de weg liggen, dus ik heb niet direct de indruk dat er veel "behoefte" aan is. Ik kan mij wel voorstellen dat het goed is voor de populaties als er tussen de beide bosstukjes een veilige oversteekplaats zal zijn.
Wat eventueel nog bekeken moet worden is in hoeverre een makkelijkere oversteek van het kleine wild kan zorgen voor overlast bij bijvoorbeeld het Midland Park.
De faunatunnels voorzien in een makkelijke oversteek voor dieren. Hierdoor kunnen dieren in hun eigen tempo de weg (ongelijkvloers) kruisen.

 

Bob Bakker

April 26, 2023

Waarom maakt u wel faunatunnels en geen fiets/voetgangerstunnels onder de BW laan?  

Gerard

April 20, 2023

Ik krijg heel erg de indruk dat het oude plan westelijke ontsluiting wordt gebruikt voor De Fiets, om ten minste nog iets over te houden van de vroegere glorieuze plannen. Én om de miljoenen die eraan besteed zijn, niet helemaal voor niets in de vuilnisbak te hebben gegooid.

Is er eigenlijk wel ooit onderzocht voor welke fietsbewegingen deze alternatieve plannen een oplossing zouden moeten zijn?

Sam

April 19, 2023

Mooie plannen, maar wat ik gelezen heb over de fietstunnel: er moet zeker geen tunnel komen die ook geschikt is voor hulpdiensten etc. Dan wordt het al gauw toch weer een grotere en mogelijk ook onveiligere tunnel, die misschien dan ook illegaal verkeer aan trekt, ondanks mogelijk remmende maatregelen

Johan Simon

April 07, 2023

Mooi, doen!

Visionair

April 03, 2023

Dieren maken hier helemaal geen gebruik van. Het ecoduct wordt ook niet gebruikt. Dieren met verstand blijven weg van wegen, dat heet natuurlijke selectie.

Robin

April 03, 2023

Ik denk dat faunatunnels een mooie oplossing kunnen zijn voor de oversteek van kleine dieren tussen Bokkeduinen en Birkhoven.

Ik weet niet in hoeverre dit nodig is, ik heb niet met de muizen overlegd ;) Ik zie eigenlijk nooit doodgereden dieren op de weg liggen, dus ik heb niet direct de indruk dat er veel "behoefte" aan is. Ik kan mij wel voorstellen dat het goed is voor de populaties als er tussen de beide bosstukjes een veilige oversteekplaats zal zijn.

Wat eventueel nog bekeken moet worden is in hoeverre een makkelijkere oversteek van het kleine wild kan zorgen voor overlast bij bijvoorbeeld het Midland Park.

Cookie settings