Entree Bernhardkazerne

March 28, 2023 9 comments

We zijn benieuwd wat je van deze maatregel vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Deel je ideëen, houd daarbij wel rekening met de huisregels Met Amersfoort.

Comments

9  reacties

Elbert May 05, 2023

De kazerne is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het spitsverkeer op de DF-laan (ochtend stad in en avond stad uit).

Dit geeft gevaarlijke situaties met de voetgangers en fietsers (veel groepen scholieren in de spits). Verplaatsen naar de reeds bestaande ingang naar buiten de stad (Utrechtseweg) is zowel voor de de fiets/voetganger, als de automobilist en de buurtbewoner dikke winst.

Bovendien vervuilen de zware en giftige diesels van Defensie de stad. En dat de hele dag door.  Defensie zou haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen door de ingang te verplaatsen! Al helemaal nu de kazerne de komende jaren volledig wordt verbouwd en men toch al van plan was om de ingang te verschuiven.

Als Defensie die maatschappelllijke verantwoordelijkheid niet zelf neemt zou de gemeente kunnen overwegen om een milieuzone in te stellen en al het zware en giftige verkeer te weren. Nu al moet Defensie voor het zware verkeer de ingang Soesterberg gebruiken, maar daar heeft men in de dagelijkse praktijk vaak lak aan. Waarom wordt er niet gehandhaaft?

Marja April 30, 2023

Bomenkap langs spoor

De grondstrook parallel aan het spoor die Defensie van ProRail heeft gekocht, staat vol grote bomen. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat deze bosstrook wordt gekapt voor een nieuwe hoofdtoegangsweg, zoals aangegeven op eerder geopenbaarde schetsen van de revitalisering van de Bernhardkazerne?

Waarborgt de nieuwe ‘Green&Social Deal’ met Defensie dat Amersfoort geen onaangename verrassingen krijgt in de vorm van grootschalige bomenkap? Betekent deze ‘Green&Social Deal’ dat Defensie de ruimte die vrijvalt door de sloop van oude gebouwen/wegen hergebruikt voor de nieuwe eigen weg naar de hoofdpoort?

Marinus April 27, 2023

Deze zeer drukke ingang van Defensie zorgt voor ellende: onveiligheid in het verkeer vooral, maar ook geluidsoverlast en stank van allerlei militaire voertuigen (Defensie doet niet aan elektrisch). Voor de verkeersveiligheid zou de gemeente de strijd moeten aangaan om deze hoofdingang toch écht te verplaatsen uit de woonwijk.

 

 

Bob Bakker April 27, 2023

In het coalitieakkoord wordt m.b.t. de Westelijke Ontsluiting  o.a gesteld: “ Voor een beter leefklimaat gaan we in overleg met Defensie om haar huidige hoofdingang te verplaatsen.

In Bijlage 1 van Fiets Veilig Westzijde Amersfoort, blijkt dat de hoofdingang van de Bernardkazerne niet verplaatst wordt. Welke maatregelen gaat u dan nemen om het leefklimaat in het gedeelte Midden te verbeteren

Gerrit April 21, 2023

Het militaire verkeer in zowel zwaar vrachtverkeer en verkeer met name auto's van medewerkers van defensie door een woonwijk te leiden geeft een zware druk op de leefbaarheid van met name de BW-Laan tussen spoor en kruising DF-Laan. Ook de belasting op de DF-Laan is groot. De hoge snelheden waarmee met name de auto's vanaf het kazerne terrein komen rijden is zorgelijk, dit in combinatie met het onoverzichtelijke kruispunt heeft al heel veel (bijna) ongevallen veroorzaakt. Vanuit veiligheid en leefbaarheid standpunt zou het meer dan wenselijk zijn dat deze in/uitgang wordt verplaatst. Dit zeker ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van de kazerne.

Johan April 07, 2023

Gevaarlijke situatie daar. Heb al een aantal keren bijna onder n auto terecgt gekomen met mn fiets. Dicht en ander ingang lijkt mij beste optie daar.

Jantinus Ziengs April 03, 2023

Het lijkt mij dat deze ingang gewoon helemaal dicht gaat. Alle defensieverkeer via de Utrechtsestraat, en niet via de stad. Volgens mij is daar al ongeveer overeenstemming over.

Henry April 03, 2023

De kazerne heeft al een ingang aan de Utrechtseweg, ik neem aan dat deze overheidsinstantie zijn vaste en hoofd kazerne-ingang daar naar toe verplaatst. Dit gaat om honderden voertuigen die ook via de Utrechtsweg het terrein op kunnen. 

Het is niet van deze tijd dat al het defensiepersoneel én materiaal door de woonwijk rijdt. Ze moeten allemaal de afslag naar de kazerne nemen, waarmee ze allemaal over het fietspad moeten met onnodige verkeersbewegingen van dien.

Robin April 03, 2023

Grote veranderingen lijken mij hier niet direct nodig. Er is een voorsorteerstrook die het doorgaand verkeer ontlast. Eventueel is de verbinding met de Aletta Jacobslaan te veranderen. Door de afzetting voor auto's te verplaatsen naar de kruising met de Pieter Jelles Troelstralaan i.p.v. direct bij de BW-laan. Dit is iets waar in overleg met de bewoners van de Aletta Jacobslaan naar gekeken zou kunnen worden.

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.