Nieuw Zwembad Hoogland


Fields with an * are required.

Take notice:

The form could not be sent. Please fix the following issues and resend the form.

Het zwembad in Hoogland is sterk verouderd. Er is gekeken of het bad gerenoveerd kan worden of dat nieuwbouw een betere oplossing is. Na gesprekken met omwonenden en diverse onderzoeken heeft de gemeenteraad in mei 2023 besloten dat nieuwbouw voor Zwembad Hoogland de beste optie is. De locatie Sportterrein korfbalvereniging MIA aan de Schothorsterlaan komt uit onderzoek van 5 kansrijke locaties als meest gunstige locatie naar voren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op dinsdag 18 juni het besluit om de haalbaarheid daarvan verder te onderzoeken.

De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe je over deze locatie denkt. Waar moet volgens jou rekening mee gehouden worden? Je kunt jouw reactie via onderstaand formulier naar de gemeente versturen. Maar je kunt ook inspreken tijdens de commissievergadering, om je mening en ideeën te delen met de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de vergadering van de Commissie Sociaal op dinsdag 4 juni 2024, zodat je mening gehoord wordt voor het besluit wordt genomen. Als je wilt inspreken, neem dan contact op met de raadsgriffie. Dat kan via telefoonnummer 033 469 43 79 of door een e-mail te sturen naar gemeenteraad@amersfoort.nl. Meer informatie over inspreken vind je op onze website: www.amersfoort.nl/inspreken.

 

 

 

 

 Anti spam check *

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 

One moment ...


Cookie settings