Reactieformulier herinrichting de Kamp


Fields with an * are required.

Take notice:

The form could not be sent. Please fix the following issues and resend the form.

Bedankt voor uw reactie. Deze vragenlijst is gesloten. Uw opmerkingen nemen we mee in de verdere uitwerking voor het ontwerp. Bedankt voor uw reactie.

Aan de noordzijde van de binnenstad, in het verlengde van de Langestraat ligt de Kamp. De monumentale Kamperbinnenpoort vormt de scheiding tussen de Langestraat en de Kamp. De Kamperbinnenpoort kan in de beleving van de bezoeker een barrière vormen, doordat de bezoeker het gevoel krijgt dat het winkelgebied daar ophoudt.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten het centrum autoluw te maken. Dit heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie op de Kamp. Er is afgesproken om de openbare ruimte tussen de Coninkstraat en de Kamperbinnenpoort als Shared Space in te richten.

Shared space

Bij Shared Space staat de verblijfsruimte centraal. Verschillende verkeersdeelnemers delen met elkaar de ruimte en er wordt zo min mogelijk onderscheid gemaakt tussen de rijbaan, fietspaden en voetgangersgebieden. Uiteraard staat de veiligheid voorop.

Met Shared Space maken wij de verblijfsruimte van de Kamp aantrekkelijker en verbeteren we de verbinding tussen de Langestraat en de Kamp. Deze nieuwe inrichting gebruiken wij als pilot voor de op te stellen visie voor de Kamp. Onder de visie verstaan we het ‘gewenste’ lange termijnperspectief voor de Kamp, op ruimtelijk en economisch vlak. Op amersfoort.nl/dekamp kun je meer informatie vinden over de visie en de achtergrond van dit project.

Bekijk hieronder het ontwerpvoorstel van de herinrichting van de Kamp: 

Bekijk ook: onderbouwing van het gebiedsontwerp en 3D-tekeningen.

 

 

 

 

 Anti spam check *

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 

One moment ...


Cookie settings