Vragen over het landelijk gebied


Fields with an * are required.

Take notice:

The form could not be sent. Please fix the following issues and resend the form.

Vraag 1: Ken je projecten, producten of diensten uit het buitengebied rond Amersfoort waardoor je je meer betrokken voelt bij (de boeren in) het buitengebied? Bijvoorbeeld landwinkels, bezoekboerderijen maar ook het Lokaal?

 

 


De belangstelling voor lokaal en gezond voedsel groeit. Dat biedt kansen voor boeren om zich op de regionale markt te richten. Dit vermindert het vervoer van producten en vergroot de betrokkenheid van consumenten bij de productie van hun voedingsmiddelen.  

Vraag 2: Koop je wel eens producten die uit de regio komen?

 

 


 


Vraag 4: Ga je wel eens fietsen of wandelen in het buitengebied van Amersfoort?

 

 

 


Vraag 5: Is het gemakkelijk om daar te komen?

 

 

 


Vraag 6: Is er volgens jou op dit moment voldoende ruimte voor recreatie in het buitengebied?

 

 

 Anti spam check *

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 

One moment ...


Cookie settings