Vragen over duurzame stad


Fields with an * are required.

Take notice:

The form could not be sent. Please fix the following issues and resend the form.

Hoe maken we van de groeiende stad een duurzame stad?  

De luchtkwaliteit in Amersfoort voldoet aan de wettelijke normen. Maar we willen bijdragen aan een nog betere luchtkwaliteit en voldoen aan de streefwaarden voor een goede gezondheid van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Verkeer, industrie, landbouw en huishoudens (o.a. houtstook) dragen allemaal bij aan een minder goede luchtkwaliteit. 

 

Vraag 1: Wat kies jij?

 

 


 


 


Vraag 4: Naast luchtkwaliteit zijn ook geluid en geluidhinder, geur en stankhinder, veiligheidsrisico’s door bijvoorbeeld transport van gevaarlijke stoffen en straling onderdelen van een veilige en gezonde leefomgeving. Zijn hier onderwerpen bij waar je je zorgen over maakt in Amersfoort?

 

 Anti spam check *

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 

One moment ...


Cookie settings