Vragen over verkeer en vervoer


Fields with an * are required.

Take notice:

The form could not be sent. Please fix the following issues and resend the form.

Hoe kunnen we ondanks de groei van de stad en een toename van de mobiliteit Amersfoort gezond, leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden? 

Vraag 1: Wat kies jij?

 

 


 


Vraag 3: Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal zijn. Auto’s die rijden op elektriciteit in plaats van op benzine, gas of diesel dragen hieraan bij. Om elektrisch rijden mogelijk te maken zijn laadpalen nodig. Vind je dat er op meer locaties in de stad parkeerplekken met laadpalen moet komen?

 

 


 


Vraag 5: Door veranderingen in gebruik van de fiets (snelfietsen en bakfietsen) is er behoefte aan bredere fietspaden. Vind jij ook dat er bredere fietspaden moeten komen?

 

 


Vraag 6: En zo ja, waar mag dit dan ten koste van gaan?

 

 


 


Vraag 8: We moeten veel woningen bouwen in beperkte ruimte en daarnaast we willen het autogebruik beperken. Zou je in een woning willen wonen waarbij geen ruimte is voor het parkeren van een auto?

 

 

En zo ja, ben je dan bereid om je auto op afstand te parkeren, gebruik te maken van een deelauto of geen auto te nemen? Onder welke voorwaarden?

 

 Anti spam controle

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 

One moment ...


Cookie settings