Vragen over werken


Fields with an * are required.

Take notice:

The form could not be sent. Please fix the following issues and resend the form.

De stad Amersfoort groeit tot 2030 met ongeveer 15.000 inwoners. Amersfoort wil een inclusieve en vitale stad zijn waar je goed kunt wonen én goed kunt werken. Naast ruimte voor woningen zal er daarom ook voldoende ruimte voor werkgelegenheid en bedrijfslocaties moeten zijn. Deze behoefte aan woningen en bedrijfslocaties roept de vraag op of er plekken zijn waar wonen en werken gecombineerd kunnen worden (een voorbeeld hiervan is de Hoef West) en of en waar er nieuwe werklocaties nodig zijn. 

Vraag 1: Ben je het er mee eens dat er voldoende ruimte om te werken moet zijn in (de omgeving van) Amersfoort?  

 

 
 Anti spam check *

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 

One moment ...


Cookie settings