Vragen over wonen


Fields with an * are required.

Take notice:

The form could not be sent. Please fix the following issues and resend the form.

Vraag 1: Dit is in het kort de ambitie van Amersfoort voor wonen: 

Amersfoort is een aantrekkelijke stad, een stad die groeit. We willen een stad zijn voor iedereen. Waar de mensen die er nu al wonen er met plezier blijven wonen en waarin we voldoende, betaalbare en passende woningen bouwen voor iedereen die een woning zoekt. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende woningen zijn, moet Amersfoort 1.000 woningen per jaar bouwen.  

Wat vind je van deze ambitie?

 

 


Vraag 2: De gemeente wil de nieuwe woningen zoveel mogelijk binnen de bestaande stad bouwen en tegelijkertijd de leefbaarheid behouden en verbeteren. Woningbouw wordt op verschillende plekken gerealiseerd of onderzocht:  

  1. in grote, nieuwe gebieden in de stad waar veel woningen gebouwd kunnen worden met veel hoogbouw (Langs Eem en Spoor en De Hoef West),  

  1. op verspreide locaties in bestaande wijken  

  1. op een paar locaties aan de randen van de stad (zoals Vathorst waar al wordt gebouwd en de nieuwe locatie Bovenduist die wordt onderzocht).  

Waar kunnen de woningen wat jou betreft het beste gebouwd worden?

 

 


Vraag 3: Op diverse plekken in de stad wordt hoogbouw onderzocht (vanaf 9 bouwlagen spreken we over hoogbouw,). Hoogbouw heeft onder andere als voordeel dat er relatief veel woningen op een plek gebouwd kunnen worden terwijl er ook nog veel openbare ruimte blijft. Daarnaast sluit het aan bij de verstedelijkingstrend in Amersfoort. Wil je meer lezen over hoogbouw in Amersfoort? Bekijk dan deze pagina over de hoogbouwvisie.  

Wat vind je van hoogbouw?

 

 


Vraag 4: Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen en betaalbare huur- of koopwoningen voor middeninkomens (huur tot 1.000 euro per maand of koop tot 260.000 euro). De gemeente wil daarom dat in ieder nieuw project minimaal 35% sociale huur gebouwd wordt en minimaal 20% voor middeninkomens. 45% mag dus duurdere huur of koop zijn, dit is ook nodig voor de financiële haalbaarheid van een project.  

Wat vind je hiervan?

 

 Anti spam check *

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images
 

One moment ...


Cookie settings