Terrein bouwrijp opgeleverd

Eind deze maand draagt aannemer Van Oostrum de grond weer over aan de gemeente. Het terrein is dan bouwrijp opgeleverd. Vanwege alle zorgen om het coronavirus hebben we het feestelijke moment daarvoor geannuleerd.

Op het terrein zijn de woonstraten als bouwwegen aangelegd en de lantaarnpalen geplaatst. De kavels zijn klaar om bebouwd te worden en er zijn tijdelijke inritten aangelegd. De bomen en beplanting zijn voor een deel geplant. De bomen langs de 30-km woonstraten volgen later, zodat deze niet beschadigd kunnen raken door bouwverkeer. Dat geldt ook voor andere plekken waar we intensief bouwverkeer verwachten.

Wanneer een belangrijk deel van de woningen gebouwd zijn, kan aannemer Van Oostrum de buurt ook verder woonrijp maken. Daarbij worden dan ook de laatste bomen geplant.

Cookie settings