Ontwerpbestemmingsplan Vinkenhoef

De opmerkingen die zijn binnengekomen zijn meegenomen in de terinzagelegging van de ontwerpplannen en ontwerpbeleidsregels voor het duurzame en circulaire bedrijventerrein Vinkenhoef.

Op 8 december 2020  is er een informatieronde van de gemeenteraad over dit onderwerp. U kunt die digitaal volgen via ons YouTubekanaal.

Cookie-instellingen