Veelgestelde vragen nieuw parkeerbeleid

Participatie: Uitwerking Parkeerbeleid

Waarom is het referendum over het parkeerbeleid georganiseerd?

In 2023 werd het raadsbesluit over het nieuwe parkeerbeleid aangekondigd. Sommige inwoners waren tegen dit voorstel. Daarom haalden zij handtekeningen op om een referendum te houden. De gemeente organiseert pas een referendum vanaf een bepaald aantal handtekeningen. Dat aantal werd gehaald.

Amersfoort werkt met een ‘raadgevend referendum’. Dat betekent dat de uitslag van het referendum niet bindend is. Dat de gemeente dit referendum heeft georganiseerd, betekent niet dat de gemeenteraad de uitslag van dit referendum moet volgen. Het is een advies is aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad koos om door te gaan met nieuwe parkeerbeleid, maar met aanpassingen. Zo besloot zij om in de noordelijke wijken pas na 2035 betaald parkeren en vergunningparkeren in te voeren. En dat het parkeerbeleid samen met bewoners, bedrijven en instellingen moet worden uitgewerkt. Dat doen we nu met ‘Praten over parkeren’. 

Waarover kunnen inwoners nog meedenken?

Inwoners kunnen over verschillende onderwerpen meedenken. Bijvoorbeeld:

 • de begrenzing van gebieden
 • de fasering
 • de parkeertijden (wanneer geldt de parkeerregulering)
 • het parkeren bij publiekstrekkende voorzieningen. Bijvoorbeeld winkels en sportverenigingen.
 • voor welke doelgroepen en situaties een parkeervergunning nodig is (en voor welke niet)
 • kansrijke locaties voor een wijkhub
 • de invulling van de ruimte die vrijkomt

Met welke doelgroepen gaat de gemeente praten over het parkeerbeleid?

We gaan onder meer in gesprek met:

 • scholen
 • zorginstellingen
 • (sport)verenigingen
 • geloofsinstellingen
 • attracties en publiekstrekkers (theaters, bioscopen)
 • bedrijven
 • winkelgebieden
 • vastgoedeigenaren en ontwikkelaars van vastgoed.

Deze gesprekken zijn al gestart en vinden tot de zomer plaats.
 

Nieuw parkeerbeleid algemeen

Wordt de lage parkeernorm bij nieuwbouw in de toekomst de norm voor de hele stad?

Nee, deze parkeernorm geldt alleen voor nieuwbouwontwikkelingen. Niet voor de bestaande stad. Per wijk kan de parkeernorm verschillen.

Komt er straks betaald en vergunningparkeren in één keer voor de hele gemeente?

Nee. Het invoeren van vergunningparkeren en betaald parkeren gaat stapsgewijs. We gaan uitgebreid participeren met inwoners en verschillende doelgroepen over de precieze uitwerking. Bijvoorbeeld met winkeliers en zorgorganisaties. Wel is al duidelijk dat de noordelijke wijken pas na 2035 aan de beurt komen. Dat zijn het huidige Vathorst, Kattenbroek, Hoogland, Hooglanderveen en Nieuwland.

In welke wijken gaan jullie beginnen met de invoering van betaald en vergunningparkeren?

We beginnen in principe met wijken waar nu al parkeeroverlast is. En bij wijken die grenzen aan de nieuwbouwlocaties Langs Eem en Spoor en Hoefkwartier. Zo voorkomen we dat in deze wijken parkeeroverlast ontstaat door nieuwe bewoners die in de omliggende wijken gaan parkeren. De precieze verdeling van de fasen maken we op basis van de participatie met inwoners. Daarbij proberen we ook tot een aaneensluitend gebied te komen. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat mensen in naastliggende wijken gaan parkeren.
 

Vergunningen

Hoeveel gaat een vergunning kosten?

De vergunning voor de 1e auto kost straks € 30,- (prijspeil 2024). 2e en 3e vergunningen worden duurder. Die prijs staat nog niet vast.

Wat betekent dit voor de prijs van huidige vergunningen?

De gemeenteraad heeft alleen een besluit genomen over de introductieprijs van een 1e vergunning. De prijs van huidige vergunningen gaat vooralsnog niet omlaag. Deze afweging is onderdeel van nadere besluitvorming.

Kunnen mensen met een laag inkomen een gratis vergunning krijgen?

We onderzoeken of dit mogelijk is voor inwoners met een laag inkomen die van een auto afhankelijk zijn.

Geldt de vergunning 24 uur, 7 dagen per week?

Een vergunning is nodig op de tijden waarop men moet betalen voor het parkeren. Die tijden staan nog niet vast. We gaan hierover in gesprek met onder meer inwoners en winkeliers. Het is mogelijk om verspreid over de stad verschillende betaaltijden te hebben. 

Wat voor soort vergunningen kan ik nu al aanvragen?

Op de website Parkeerservice Amersfoort lees je welke soorten vergunningen er nu zijn.

 

Bedrijven en winkelcentra

Wat betekent dit voor het vestigingsklimaat/bedrijven?

Een aantrekkelijke stad heeft niet alleen een positief effect op de leefbaarheid, maar ook op het vestigingsbeleid. In overleg met ondernemers en winkeliersverenigingen bespreken we hoe we kunnen omgaan met mogelijke negatieve effecten. En wat we kunnen regelen voor werknemers.

Hoe zit het met parkeren op bedrijventerreinen?

Het nieuwe parkeerbeleid geldt straks ook voor de openbare parkeerplaatsen op bedrijventerreinen. Dit om parkeeroverloop vanuit naastliggende woonwijken te voorkomen. We bespreken met ondernemers hoe dit het beste kan. Voor de parkeerplaatsen op eigen terrein verandert er in principe niets. Daar gaan de bedrijven zelf over.

Krijgen werknemers ook vergunningen?

Op bedrijventerreinen moeten werknemers in de regel op eigen terrein parkeren. Het personeel van bedrijven of voorzieningen in woonwijken kan een vergunning aanvragen.

Bezoek

Wat moet mijn bezoek gaan betalen? Is er straks nog wel een parkeerplek voor hen?

Bezoekers kunnen op straat blijven parkeren. Op dit moment is het tarief nog niet bekend.

In wijken waar op dit moment al vergunningparkeren is, bestaat er een bezoekersregeling. We gaan in overleg met inwoners bespreken wat ze vinden van deze regeling. Op basis hiervan bepalen wij of in de nieuwe wijken met betaald parkeren ook een bezoekersregeling gaat gelden en wat hiervoor de spelregels zijn.

Cookie settings