Welke regels kunnen worden versoepeld?

Nynke Stiphout July 08, 2020 4 comments

4  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Bert July 10, 2020

Al meer als 50 jaar woon ik aan de Zevenhuizerstraat.

Deze weg is in al deze jaren een zeer drukke, lawaai producerende en voor fietsers gevaarlijke weg geworden!

Het is daar slecht wonen en er wordt ondanks klachten en bewonersgroep Zevenhuizerstraat-Hamseweg niets aan gedaan!  Bijv een stuk tussen Kraailand en de Bieshaarlaan-Zuid 30 km gebied maken.  (of afsluiten voor doorgaand verkeer, uitgezonderd O.V.)

De gemeente is blind voor het feit dat deze weg als sluiproute wordt gebruikt.

De Zevenhuizerstraat-zuid gaat dit jaar (?) op de schop vanwege het vervangen van o.a. de riolering.

Een mooie gelegenheid om deze weg aan te passen na maanden te worden afgesloten.  Deze weg is ook een woongebied maar aanwonenden zijn in de minderheid..

William July 15, 2020

Vreemd dat we wel kunnen aangeven welke regels versoepeld kunnen worden, maar niet welke regels stringenter zouden moeten worden. Wat mij betreft wordt art. 2:8 van de Verordening Fysieke Leefomgeving  Amersfoort aangepast en wordt daarin voor bomen dezelfde afstand tot de erfgrens gehanteerd als in art. 5:42 BW, dus twee meter. Nu in de verordering een afstand van slechts 50 cm wordt aangehouden, zorgt bijna iedere boom op die afstand al snel voor overhangende takken en onderschietende wortels. Aanhouden van een afstand van twee meter leidt tot minder gedoe tussen buren.

Inge Schouman July 20, 2020

Hartelijk dank voor de reacties tot nu toe. 

Na 1 september verzamelen we alle reacties en verwerken deze in het concept-ontwerp omgevingsplan. In het vierde kwartaal van 2020 kunnen we hopelijk een bijeenkomst organiseren.

Bewoner August 09, 2020

Een paar suggesties:

  1. De groenstrook tussen de Molenweg en de bebouwing van de wijk "De Bik" staat nu in het bestemmingsplan onder de noemer "groen". Enige versoepeling zou daar een mooie mogelijkheid tot ontwikkeling bieden voor de bewoners. 
  2. Versoepeling van het gebruik van leegstaande winkelpanden (o.a. Formido, Hamseweg, Kraailandhof) zou een goede zaak zijn voor het dorp. Leegstand betekent verpaupering, er zijn voldoende mogelijkheden: creatieve werkplaatsen creëren (is al eerder genoemd op "metamersfoort") of geschikt maken voor bewoning. 
  3. ROVA: voor grote gezinnen volstaat 1 x per 4 weken ophalen van de PMD container niet. Ook wanneer je bewust met je afval omgaat is de container eerder vol. 
  4. Heel graag 30 km per uur in het volledige dorp, dus van de Kolkrijst tot de Nieuwe Wede, ook voor buschauffeurs. Overweeg eens om i.c.m. een 30 km zone ook gedeelten éénrichtingsverkeer te maken. 
  5. vv Hoogland: de grootste en hoogstspelende voetbalclub van de volledige gemeente Amersfoort heeft behoefte aan een vernieuwing van clubhuis/kleedkamers. Het zou de gemeente sieren wanneer daar wat extra voor gedaan wordt. 

 

Cookie settings