Welke regels mist u?

Nynke Stiphout July 08, 2020 13 comments

13  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Nico de Leeuw July 11, 2020

In 2018 gingen er volgens de NSL-Monitoringstool 11.600 motorvoertuigen over de Zevenhuizerstraat op het deel Kerklaan-Rondweg Noord, inclusief OV. De richtlijnen van het CROW zeggen dat het op dit deel al gevaarlijk wordt voor fietsers vanaf 6.000 motorvoertuigen per dag. Er is veel voor te zeggen het verkeer vanuit het noorden om te leiden over de Bieshaarlaan, waar slechts één huisadres is: op nummer 2. Na instelling van omleidingsmaatregelen zal het sluipverkeer vanzelf reduceren tot vrijwel nihil. Het sluipverkeer over de Zevenhuizerstraat is 14% volgens een kentekenonderzoek van 2014 en over de Hamseweg 24%. In 2014 zijn langs beide straten meetpunten uitgezet, dus de conclusie in het kentekenonderzoekrapport van 2014 van slechts 7% sluipverkeer voor beide straten samen is misleidend. Het is te hopen dat de gemeente luistert naar de adviezen van Fietsersbond, ANWB, SWOV en Bono Traffics, dus 30 km per uur in de hele bebouwde kom. En de Bieshaarlaan is net zo goed een ontsluitingsweg als de Zevenhuizerstraat, aldus Verkeer- en Vervoersplan Visie tot 2030. SWOV pleit voor meer focus op verblijfsfunctie dan op verkeersfunctie. Publicatie 315 van CROW gaat daarbij uit van een maximum snelheid van 30 km per uur. Wat houdt de gemeente tegen meer veiligheid te bieden aan fietsers en voetgangers langs de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg? Er gebeuren nu onnodig veel aanrijdingen tussen motorvoertuigen en fietsers, aldus de statistiek van SMART-Traffic, een samenwerkingsverband tussen de politie en het Verbond van Verzekeraars. En dan te bedenken dat niet alle ongevallen in deze statistiek worden verwerkt, omdat een deel van de ongevallen niet wordt gemeld.     

A.L. van Bladel July 13, 2020

Ik mis een up to date milieubelastings rapportage, die aangeeft hoeveel fijnstof er in de lucht zit en hoe de verkeerslawaai/geluidsoverlast zich verhoudt tot de normen En of de luchtkwaliteit voldoet aan de normen, zodat onze kinderen veilig buiten kunnen spelen

Joop de Jager July 14, 2020

Eenrichtingsverkeer in de wijken en in combinatie daarmee aan een zijde parkeren.

Robert Marcus July 14, 2020

Geluidsoverlast. Aan de westkant van Hoogland tegen de Bunschoterstraat aan (N199) wordt heel veel hinder ervaren van het verkeer. De weg is opmerkelijk drukker geworden door het Meander ziekenhuis aan de Maatweg. Veel herrie van sirenes en daarbij komt nog het lawaai van de motoren. Met name op zondag lijkt het een racebaan.  Ik pleit voor trajectcontroles .  Samen met de Provincie moet ook eens gekeken worden naar de geluidsbescherming van de huizen die tegen deze drukke weg aanliggen. Die is nu volstrekt ontoereikend .

William July 15, 2020

In art. 28:3 van de regels bij het bestemmingsplan Hoogland wordt verwezen naar de parkeernormen uit de 'Nota Parkeernormen Amersfoort 2009'. De regels daaruit worden wel toegepast op nieuwe bouwplannen, maar sluiten niet aan bij het aantal voertuigen bij bestaande bewoonde gebieden. Met name rondom de Ambachtlaan en aangrenzende straten is het aantal beschikbare parkeerplaatsen en het aantal te parkeren voertuigen van bewoners niet in balans. Daardoor wordt er veelvuldig op bijv. trottoirs geparkeerd waardoor onveilige situaties ontstaan voor de verkeersdeelnemers die daarvan gebruik moeten maken (waaronder mensen in rolstoelen, scootmobielen, mensen met kinderwagens etc.). Het zou goed zijn om voor de verschillende delen van Hoogland in beeld te brengen hoe die verhouding tussen het aantal voertuigen en het aantal parkeerplaatsen is, en -bij een onbalans daartussen- aan minimaal één van beide aantallen iets te doen. Door uitbreiding van het aantal plaatsen, door handhaving, door invoering van vergunningparkeren of door andere maatregelen.

Hooglander July 16, 2020

Het geluidsoverlast van de Zevenhuizerstraat is groot voor de omwonenden. De straat wordt veel te veel gebruikt voor doorgaand verkeer, daarnaast is er nog steeds geen fluister asfalt of verkeersbeperkende maatregelen zoals eenrichtingsverkeer. Auto's rijden te hard. Auto's met aanhanger en vrachtautos rijden te hard over de drempels wat dreunen en harde klappen geeft.

HW July 17, 2020

Ik mis verkeersdrempels in de Kolkrijst Hoogland .

Er wordt veel te hard gereden daar , levens gevaarlijk !!!

Ik mis verkeers lichten bij kruispunt nabij bakkerij Kletersteeg/Concordia Hoogland , levens gevaarlijk !!!

Uiteraard , water overlast als het maar iets regent , dit geld voor de hele Zevenhuizerstraat en Kolkrijst.

Waarschijnlijk is dit in heel Hoogland zo al jaren maar er gebeurt niets !

Inge Schouman July 20, 2020

Hartelijk dank voor alle reacties tot nu toe. 

Na 1 september verzamelen we alle reacties en verwerken deze in het concept-ontwerp omgevingsplan. In het vierde kwartaal van 2020 kunnen we hopelijk een bijeenkomst organiseren.

Ilze Steenbeek July 20, 2020

Ik ervaar de gelegenheid tot parkeren in onze straat (breeland 154 t/m 159) als zeer beperkt. Voor 6 huishoudens zijn er 3 plekken. Jaren geleden is er al één plek overgegaan in een soort inrit voor het huis Breeland 161. Nu staan de auto's links en rechts door de straat tegen de stoep aan. Een brandweerwagen zou er niet door kunnen. 

Ik zou graag zien dat er bij de Berkenvijver daarwaar je op bankjes kan zitten prullenbakken komen. En misschien zelfs aan beide kanten in het gras. Er ligt regelmatig enorm veel afval. En dat wordt dat in de bakken gedaan voor hondenpoep. Met als gevolg dat ook de zakjes met poep op de grond liggen.

En voormij erger punt boven aan mijn lijstje; het onveilige zeebrapad op de Zevenhuizerstraat thv fietswinkel Blom. Al jaren probeer ik daar veiliger te krijgen. Het enige wat er vorig jaar is gedaan zijn de strepen weer witter gemaakt. Niet eens allemaal. En deze zijn inmiddels al weer onduidelijk zichtbaar.

De Zevenhuizerstraat is sowieso een drukke weg geworden. Erg veel geluidsoverlast. Misschien kan daar speciaal asfalt komen. En mischien zelfs stoplichten dan haal je "de snelheid" ook uit de straat.

De groenverzorging mag ook beter aangepakt worden. Met name het onkruid op de stoepen en in de poorten van heel Breeland.

Ook de bestating is aan vernieuwing toe. Sommige tegels liggen zo scheef dat je er of over valt of je kmt vast te zitten met de fiets/brommer wiel/band.

 

Paul July 24, 2020

Dit vooraf:

Ik weet niet of ik nu precies bij de juiste soort reactie heb ingevuld, maar wellicht kunt u dat achteraf beter beoordelen en opnieuw deze opmerking/vraag van mij indelen in de juiste catagorie? Alvast bedankt!

In ieder geval, het gaat mij om het gemeentelijke beleid t.a.v. het opruimen van de hondenpoep; Naar mijn mening kan veel beter een soort van opruimingsdienst ingesteld worden die regelmatig de wijken doorgaat om de poep op te ruimen. (Er wordt immers door hondeneigenaren toch niet voor niets hondenbelasting betaald?)

Zelf heb ik geen hond, maar zo af en toe heb ik een logeerhond. En dan valt het mij op dat bij het uitlaten er bijna geen verschil is tussen de gebieden met opruimingsplicht of zonder.

Daarnaast lijkt het mij veel effectiever om door de wijk een in elkaar overlopend uitlaatgebied te maken waardoor je niet hoeft te "hoppen" van gebied naar gebied zonder opruimingsplicht. Dit voorkomt dat je hond het net niet haalt. Én daarbij scheelt het ook nog heel veel plastic opruimzakjes, wat weer het milieu te goede komt...

Gerard Weideveld July 25, 2020

Beste mevrouw Schouman,

Laat ik eerlijk zijn, in eerste instantie kon ik me erg vinden in de vraag van meneer of mevrouw 'ambachtlaan' ("Of is dit een procedurele verplichting en is daarom de brief verstuurd?"). Eigenlijk wil ik dat niet geloven. Ik ga er daarom gewoon van uit dat u en de gemeente Amersfoort écht geïnteresseerd zijn in ideeën voor verbetering van de leefruimte in Hoogland (en straks de rest van de gemeente). De wijze waarop deze ideeën nu worden verzameld, levert echter wellicht niet het maximale resultaat op. Ik wil u graag helpen de hoeveelheid ideeën én de kwaliteit van de response te verhogen. Ik denk namelijk dat, ondanks de vakantieperiode, meer ideeën kunnen worden verzameld (dan via een poll op een website).

U en de gemeente hebben de schijn tegen als het gaat om werkelijke interesse in de ideeën van de inwoners van Hoogland. Dit heeft alles te maken met de lastig leesbare brief, het ontbreken van aansluiting tussen uw brief (die vraagt om ideeën) en de vragen uit uw online enquête (die vragen om 'de regels' te evalueren), de enorme berg documenten en regels die verborgen zit achter de vijf links op de website (die het beantwoorden van de vragen uit uw enquête vrijwel onmogelijk maakt), het moment van versturen van de brief en de periode waarin kan worden gereageerd (beide in de zomervakantie), het niet in de brief vermelden wat er met de ideeën van Hooglanders gebeurt, de onterechte stelling: "Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren", enzovoort.  Dat uw, ongetwijfeld oprechte, interesse hierdoor misschien wordt ondermijnd is jammer en zorgt wellicht voor minder response dan u hoopt of verwacht. Ik denk dat, door persoonlijk contact, de response en kwaliteit van die response, ook in de vakantietijd, omhoog kunnen. Zodat u straks uw ervaringen in Hoogland kunt gebruiken voor de rest van Amersfoort en uiteindelijk verslag kunt doen van échte burgerparticipatie bij het totstandkomen van een beter omgevingsplan voor de gemeente Amersfoort.

Een paar schoten voor de boeg. Stel dat we op een paar woensdagen, misschien in samenwerking met EVA (de lokale omroep voor Amersfoort en Leusden), op de markt in Hoogland interviews houden. Gewoon de vraag stellen welke verbetermogelijkheden mensen in hun wijk zien. Of we hangen één of meer grote borden op (voor heel Hoogland of per wijk) op plekken waar inwoners, ondanks de coronacrisis, toch samenkomen (supermarkten, dorpshuis, enzovoort) waarop mensen hun ideeën achter kunnen laten. We kunnen ook gewoon het dorp in. Iedere dag een wijk en dan simpelweg aanbellen en aan mensen vragen welke verbeteringen zij zien. Misschien kunnen we zelfs de burgemeester (de heer Lucas Bolsius) de wethouder Ruimtelijke Ordening (mevrouw Astrid Janssen) en/of de wijkwethouder voor Hoogland (de heer Menno Tigelaar) betrekken. Om zo het belang van de ideeën van Hooglanders door de gemeente te onderstgrepen. Dat hoeft trouwens niet groot te zijn: een startsein geven is al een goed begin. Het zou toch geweldig zijn als we op deze manier meer ideeën kunnen verzamelen voor, bijvoorbeeld, meer veiligheid en meer groen en daarmee kunnen bijdragen aan een omgevingplan voor (nog) beter leefbare buurten in de gemeente Amersfoort?

Zoals gezegd, deze ideeën zijn slechts schoten voor de boeg. De haalbaarheid ervan kunnen alleen door u en de gemeente worden beoordeeld. Ik praat en verken graag met u verder. Over deze ideeën of over andere/betere ideeën, als deze niet passen. Ik stuur u een connectieverzoek via LinkedIn. Ik hoor graag van u als u gebruik wilt maken van mijn aanbod. Om misverstanden te voorkomen: ik bied u dit 'gewoon' aan als inwoner van Hoogland, om geen enkele andere reden. Ik hoor graag van u en wens u sowieso veel succes bij het verzamelen van de ideeën.

Met vriendelijke groet,

Gerard Weideveld

sophie July 28, 2020

Er is een toenemende behoefte aan tiny houses.  Het zou mooi zijn als de gemeente ervoor kiest om bepaalde gebieden aan te merken als bestemd voor Tiny Houses, dit mis ik.

SvO August 02, 2020

Diverse reacties hieronder geven aan last te hebben van geluiden komend van verkeer. In aanvulling hierop mis ik regels rondom geluidsoverlast van omgevingsgeluid, zoals feestjes bij Concordia, Dorpsfeest Hoogland etc. Ik ben zelf echt niet vies van een feestje, maar dat betekent niet dat ik het prettig vind om in mijn eigen huis ongewenst naar bass-tonen te gaan zitten luisteren. Staat vaak dermate hard dat het door de muren heen dreunt, de normen kunnen prima bijgesteld worden zonder dat het afdoet aan de feestvreugde! 

Cookie settings