Welke regels vindt u overbodig?

Nynke Stiphout July 08, 2020 10 comments

10  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
ambachtlaan July 14, 2020

De brief de we hebben ontvangen vind ik onnodig complex en erg onduidelijk. Ik verwacht dat weinig personen enthousiast worden om input te leveren en mee te denken. Graag zou ik daarvan van gedachte willen wisselen; is het echt een doel om de bewoners te betrekken en te enthousiasmeren om gezamenlijk tot een omgevingsplan te komen? Of is dit een procedurele verplichting en is daarom de brief verstuurd?

Als jullie willen dat bewoners meedenken en ideeen aangeven; dan zou ik:

- de brief makkelijker leesbaarder en daarmee toegankelijker maken voor een groter publiek. De brief "opleuken"/ aanspreekbaarder maken, ipv een zakelijke echte overheidsbrief

- de website hierin meenemen.

- geen vragen stellen over regels die we missen, overbodig vinden etc (ps: waar vind ik uberhaupt alle regels op een rij / in een duidleijk overzicht)

- open vragen stellen, wat vinden de bewoners van belang

 

Mijn leefomgeving in Hoogland zou verbeteren door;

- nog meer groen / park schothorst is super mooi! Zie dat als een voorbeeld, Maak de kleinere groene gebieden net zo mooi. In de bieshaar zijn bijvoorbeeld ook groene stukken die flink kunnen worden verbeterd.  

-  geen/minder auto's  geparkeerd op de stoep/straat

- zevenhuizerstraat - vriendelijker maken / auto gebruikers demotiveren om deze te gebruiken, fietsers stimuleren. Zorgen dat bewoners sneller op de fiets naar de supermarkt gaan omdat dat nu eenmaal fijner is (met 30km/u / vluchtheuvels / beter wegdek, allerlei mogelijkheden) Dat kinderen weer volop op de fiets naar school gaan / op de fiets wordt gebracht omdat dat nu eenmaal sneller en veiliger is.

- zelfde geldt voor hamseweg. Beide straten zijn het visiteplaatje van hoogland. ze tonen niet vriendelijk / modern/ van deze tijd.  

- rotonde hamse / zevenhuizerstraat is DE toegangspoort tot hoogland, en is nu echt niet mooi, niet mooi binnenkomen in een dorp dat wel veel karakter heeft.  Zelfde geldt te hoogte van de kolkrijst. Vanuit de andere kant, vanaf ziekenhuis het dorp in rijden volet zoveel beter / mooier.

- toegang rondom AH, toegang bij Bakkerij kletersteeg verbeteren / veiliger maken voor fietsers/lopers. en wlelicht zijn er nog meer "kenlpunten" aan te wijzen

- parkeerterrein bij aldi wat oppimpen, dat het er wat leuker / mooier uitziet. zonder de veiligheid te verliezen. 

- een broedplaats / startersplek creeren. Maak een "nieuwe stad" in hoogland. bijvoorbeeld in de oude formido. Een "marktplaats" zoals bijvoorbeeld de Markthallen in Amsterdam kinkerstraat. Dit zal echt impact hebben op Hoogland, weet tot een vernieuwing leiden!

- meer informatieborden neerzetten / met bijvoorbeeld historie van gebouwen / straten. Vertel over hoogland, laat de bewoners vertellen, hoe trots ze zijn.

 

Heel veel succes met het nog mooier en fijner maken van Hoogland.

 

Johannes July 14, 2020

Als we eerst eens weten wat de bestaande regels zijn is het een stuk eenvoudiger om hier op te reageren. Verder is het een heel ambtelijk verhaal.

Lonewulf July 14, 2020

van de bestaande regels weet ik niet veel, dus welke nu overbodig zouden zijn???
het zou in Hoogland beter worden door:

1 verbetering van de beschikbare parkeer ruimte.
rond de ambachtlaan, griendwerkerstraat e.d. is het vaak niet mogelijk je auto normaal in een vak te parkeren, omdat het vaak al vol staat, waardoor je er vaak niet aan ontkomt om daardoor op de stoep te parkeren.
dan zijn er ook nog die in een aangrenzende straat wonen, maar i.p.v. hun auto daar neer te zetten, hem dan maar bij ons parkeren.

2 daar komt nog bij dat het verkeer gaandeweg steeds meer uit electrische voertuigen zal bestaan.
degenen met een oprit kunnen gewoon bij huis laden, maar velen hebben die privilege niet.
en ik vrees dat als de gemeente dan parkeervakken gaat ´afkruisen´ om als laadplek voor stekker auto's dienst te doen, de parkeerproblematiek alleen maar erger word...

3 eventueel verkeersdrempels plaatsen op de zevenhuizerstraat.
er is er al een bij het tankstation (peut) maar omdat men er voor en er na stevig door rijdt, kunnen extra drempels misschien helpen om het op 50kmpu te houden...
bij de Albert hein in hoogland, is de weg te smal voor al het verkeer (als de vrachtwagen de ondergrondse glasbakken staat te legen ontstaat er niet zelden een lange rij wachtende auto's).
hierdoor worden o.a. fietsers, scooter rijders en motoren makkelijker ´gemist´ door het overige verkeer.

4 de bocht op de hamseweg t.h.v. cafe ´de noot´ is voor automobilisten vaak onoverzichtelijk.
terwijl daar vaak wel harder gereden word dan bij de drempel t.h.v. de komhoeklaan.
het zou goed zijn als daar snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen...

Lonewulf July 14, 2020

van de bestaande regels weet ik niet veel, dus welke nu overbodig zouden zijn???
het zou in Hoogland beter worden door:

1 verbetering van de beschikbare parkeer ruimte.
rond de ambachtlaan, griendwerkerstraat e.d. is het vaak niet mogelijk je auto normaal in een vak te parkeren, omdat het vaak al vol staat, waardoor je er vaak niet aan ontkomt om daardoor op de stoep te parkeren.
dan zijn er ook nog die in een aangrenzende straat wonen, maar i.p.v. hun auto daar neer te zetten, hem dan maar bij ons parkeren.

2 daar komt nog bij dat het verkeer gaandeweg steeds meer uit electrische voertuigen zal bestaan.
degenen met een oprit kunnen gewoon bij huis laden, maar velen hebben die privilege niet.
en ik vrees dat als de gemeente dan parkeervakken gaat ´afkruisen´ om als laadplek voor stekker auto's dienst te doen, de parkeerproblematiek alleen maar erger word...

3 eventueel verkeersdrempels plaatsen op de zevenhuizerstraat.
er is er al een bij het tankstation (peut) maar omdat men er voor en er na stevig door rijdt, kunnen extra drempels misschien helpen om het op 50kmpu te houden...
bij de Albert hein in hoogland, is de weg te smal voor al het verkeer (als de vrachtwagen de ondergrondse glasbakken staat te legen ontstaat er niet zelden een lange rij wachtende auto's).
hierdoor worden o.a. fietsers, scooter rijders en motoren makkelijker ´gemist´ door het overige verkeer.

4 de bocht op de hamseweg t.h.v. cafe ´de noot´ is voor automobilisten vaak onoverzichtelijk.
terwijl daar vaak wel harder gereden word dan bij de drempel t.h.v. de komhoeklaan.
het zou goed zijn als daar snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen...

Wilma July 14, 2020

Goedemiddag,

Ik sluit mij aan op onderstaande reactie, de brief vind ik onduidelijk. Dat is jammer als mensen mee mogen denken.

Voor ons zou het fijn zijn als er iets gedaan word aan de zevenhuizerstraat, de straat is te druk om de kinderen eventueel alleen naar school te laten gaan.

Daarnaast zou het fijn zijn als er iets gebeurd met de speelplek op de hoek van de Graveurstraat. Dit was een speeltuin maar nu staat hij al een poos leeg. Er wonen hier veel kinderen (basisschool leeftijd), zou daar iets voor hun kunnen komen?

 

 

Dhr. S van Dommelen July 14, 2020

Enkele regels mogen verfijnd worden en minder bureaucratisch. Zo kunnen doorloop tijden van vergunningaanvragen beter en sneller. Zou het fijn zijn dat als er ontwikkel vraagstukken gaande zijn, ontwikkelaars geen jaren kunnen rekken om deze ontwikkeling gaande te houden zonder een daadwerkelijke start te maken met het project (denk aan het bedrijf/woningproject ontwerp op de hoek Kraailand/Zevenhuizenstraat). Daarbij zou het wenselijk zijn om ook deze projecten duurzamer in te laten steken, ofwel de toepassing van zonnepanelen, eigen warmte voorziening meer richting nul op de meter.

Vanuit de omgevingsvisie provincie Utrecht wordt gesproken over het vergroenen en het meer opwekken van eigen energie. Op dit moment is er geen zichtbare richtlijn waar de bewoners aan toe zijn in de energietransitie. Het zou fijn zijn als bewoners ook bij dergelijk ontwikkelingen beter betrokken raken en het daarmee ook makkelijker moet worden om dergelijke trajecten om te verduurzamen laagdrempeliger te maken, maar ook te verplichten bij nieuwbouw of herstructurering en uiteraard ook toegepast op bedrijven.

In kader van CO2 reductie, zou de verkeerssituatie met name op en om Kraailand verbeterd kunnen worden. er is een mooie parkeergarage gerealiseerd elke nauwelijks gebruikt wordt, met name tijdens de markt dag. Door aanpassingen en routing zou de verkeerschaos beter kunnen en daarmee ook bijdragen aan CO2 reductie. Net als de snelheidsbeperkende maatregelen zowel op de Zevenhuizerstraat als de aansluiting op de Hamseweg en daarbij handhaving strikter inzetten.

Regels rondom de start van de markt zouden een uur later kunnen. De aanloop komt pas na 9u op gang, voor omwonenden is het prettig als men niet voor 5u begint met het opbouwen/uitstallen van de te vermarkte waar. Ook daarbij de marktkooplui verplichten om met minder zware wagens aan te laten voeren, de wagens en karren worden steeds groter en zwaarder. (lees ook CO2 reductie).

Het is wenselijk om een bijeenkomst bij te kunnen wonen om betere inspraak te hebben.

Hans de Bruin July 15, 2020

Allereerst acht ik zowel de leesbaarheid van brief als de toegankelijkheid van de informatie volstrekt onvoldoende voor de meeste mensen. Vervolgens verwijst u naar bestaande regels, maar biedt geen verwijzing naar de vindplaats van die regels. Op die vragen valt dus geen reactie te geven.

Hoogland grenst aan het groene buitengebied en het zou passen als ook het groen in Hoogland zelf meer aandacht krijgt. Sommige delen worden frequent gemaaid, andere vrijwel niet en als er gemaaid is, blijft het gemaaide gras op de stoep achter. We mogen als bewoners zelf die resten bij elkaar vegen. 

De hondenpoep blijft een voortdurende ergernis voor ons als bewoners aan de groenstrook langs het water bij de Kolkrijst, Zandkamp, etc., aangezien vrijwel geen enkele hondenbezitter de poep opruimt en wij als aanwonenden dagelijks in de stank zitten. Het aanspreken van mensen zou een dagtaak zijn en levert boze reacties op, dus dat doen we niet meer. Handhaving, BOA's, heb ik nog nooit gezien, terwijl hondenbezitters wel de opruimplicht hebben waarop gehandhaafd zou moeten worden.

Het ophaalschema van de kliko's blauw en groen is passend, maar dat van de oranje zeker niet. In andere gemeenten wordt plastic en metaal tweewekelijks opgehaald, maar hier niet. Het gevolg is dat wij als bewoners of zelf het afval naar containers langs de weg moeten brengen of toch maar in de restcontainer storten. 

De leegstaande winkel- of bedrijfspanden raken betrekkelijk snel verpauperd. Denk aan het gebouw van de Formido aan de Hamseweg, een gebouw dat diverse mogelijkheden biedt en een actief beleid van de gemeente verdient.

Natasja July 19, 2020

ik ben het eens met de anderen over de brief en zeker ook over de verkeersveiligheid op de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg, maar had begrepen dat dat deze zomer aangepakt zou worden? Verder wat meer controle op de wegen en zeker ook op de Bunschoterstraat.

verder lijkt het mij leuk om het de saaie tuintjes die door de gemeente worden onderhouden zoals naast de appartementen Berkenlaan te vervangen door bloementuinen of voedseltuintjes. Natuur en duurzaamheid zouden een groene draad voor het dorp moeten zijn. En misschien de mensen eromheen erbij betrekken om dit te onderhouden. 

In het park zou je wat sporttoestellen kunnen plaatsen waar men lekker kan trainen in de buitenlucht.

De Hamseweg zou je eigenlijk weer eens wat meer de ruimte moeten geven voor een groenteboer, echte slager en kaasboer of iets dergelijks. De oude formido staat al zolang leeg en laat daar iets moois gebeuren als bv een kringloop of iets dergelijks. 

In Hoogland-west ruimte maken voor Tiny houses om mensen off grid te laten wonen en een voedselbos aan te laten leggen. 

 

Inge Schouman July 20, 2020

Hartelijk dank voor alle reacties tot nu toe. We hebben de vindbaarheid van de huidige regels op de website www.amersfoort.nl/omgevingsplanhoogland verbeterd. We hebben in de brief echt ons best gedaan om een heel juridische tekst zo helder mogelijk te vertellen. 

Na 1 september verzamelen we alle reacties en verwerken deze in het concept-ontwerp omgevingsplan. In het vierde kwartaal van 2020 kunnen we hopelijk een bijeenkomst organiseren.

 

Inge Schouman July 20, 2020

Hartelijk dank voor alle reacties tot nu toe. We hebben de vindbaarheid van de huidige regels op de website www.amersfoort.nl/omgevingsplanhoogland verbeterd. We hebben in de brief echt ons best gedaan om een heel juridische tekst zo helder mogelijk te vertellen. 

Na 1 september verzamelen we alle reacties en verwerken deze in het concept-ontwerp omgevingsplan. In het vierde kwartaal van 2020 kunnen we hopelijk een bijeenkomst organiseren.

Cookie settings