Ideeën en antwoorden: Aanleg fietspad zijde Belgenmonument - Daam Fockemalaan (zuid)

March 21, 2023 6 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanleg fietspad zijde Belgenmonument - Daam Fockemalaan (zuid)' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Waarom zouden scholieren via een omweg naar het Eemland College en de christelijke colleges willen fietsen? Als gevolg van de aanleg van de fietstunnel hoeven fietsers niet meer te wachten bij de verkeerslichten onderaan de Prins Frederiklaan om daar gelijkvloers over te steken. Zij kunnen via het fietspad langs het Belgenmonument en de fietstunnel onder de Daam Fockelaan ongelijkvloers en zonder te wachten de weg kruisen. Voor de scholen is dat een geringe omrijdafstand maar daar staat tegenover dat zij niet meer hoeven te wachten bij de verkeerslichten.
Huidig fietspad bij Belgenmonument wordt niet of nagenoeg niet gebruikt. Gaat ook niet meer gebruikt worden door een tunnel die te veel naar zuidpunt van Daam Fockemalaan ligt zie voorgaande reactie met als aanvulling. Als de fietstunnel richting noord verschoven zou worden moet het doorgaand fietsverkeer langs de buitenrand van de Stichtse rotonde juist een omweg maken. Een bijkomend nadeel zou zijn dat de helling richitng zuiden aan de scholenkant juist extra steil zou moeten zijn om het hoogteverschil te overwinnen omdat het hoogstepunt zuidelijker ligt dan de fietstunnel.
aanleg fietspad Belgenmonumentzijde: zal meer worden gebruikt is veronderstelling. Maar helling vanuit laag naar hoog is minder fijn dan aan de kloosterkant. Ik denk dat men toch aan de  kloosterkant blijft fietsen (naar beneden ipv naar boven richting Stichtse Rotonde). En jammer dat het al aangelegde fietspad een tegelpad is. Gemiste kans. Als gevolg van de fietstunnel hoeft hier minder hoogteverschil overwonnen te worden.
In bijlage 2 behorende bij het collegevoorstel is in figuur 2. met een blauwe lijn aangegeven wat de lengte van de helling is om het hoogteverschil te overwinnen.
Omdat de helling richting Stichtse rotonde omhoog loopt is het blauwe gedeelte het horizontale deel op het fietspad, de weg loopt verder omhoog zodat er juist minder hoogte overwonnen hoeft te worden. Door de fietstunnel nabij het hoogste punt te leggen wordt voor voor de fietsers gebruik gemaakt van de aanwezige hellingen. De fietspad aan de zijde van het Belgenmonument is inderdaad in tegelverding aangebracht, dit fietspad ligt niet op de defnitieve plek, dit fietspad is door de nutsbedrijven verwijderd omdat hier kabels en leidingen moesten worden verlegd. Zij hebben het fietspad na afronding van de werkzaamheden in (weliswaar nieuwe tegels) de oorspronkelijke situatie teruggebracht.
Naast een fietspad zou betere straatverlichting en handhaving aan deze kant de sociale veiligheid rondom het Belgenmonument ten goede komen Dit is een punt wat wij in de in de verdere uitwerking zullen meenemen.
Heel fijn als de bestrating anders gedaan wordt dan nu. Het ligt nu in de lengte, met de snelheid die je ontwikkelt op dat stukje is dat niet fijn. Het idee dat je dan niet zo goed kan wisselen tussen
steenstrook. Als ze in de breedte zouden liggen, ben je minder bewust van de stroken.
Het fietspad wat er nu ligt is aangebracht door de aannemer die de kabels en leidingen heeft verlegd. Het plan voorziet er in dat dit fietspad in asfalt wordt aangelegd.
Het lijkt mij handig aan deze kant een fietspad te hebben. Bij voorkeur een tweerichtingsfietspad. Het plan voorziet in een tweerichting bereden fietspad

 

Marinus

April 27, 2023

Waarom zouden scholieren via een omweg naar het Eemland College en de christelijke colleges willen fietsen?

 

 

Peter van de wolfshaar, vereniging Daam Fockemalaa

April 11, 2023

Huidig fietspad bij Belgenmonument wordt niet of nagenoeg niet gebruikt. Gaat ook niet meer gebruikt worden door een tunnel die te veel naar zuidpunt van Daam Fockemalaan ligt

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

aanleg fietspad Belgenmonumentzijde: zal meer worden gebruikt is veronderstelling. Maar helling vanuit laag naar hoog is minder fijn dan aan de kloosterkant. Ik denk dat men toch aan de kloosterkant blijft fietsen (naar beneden ipv naar boven richting Stichtse Rotonde). En jammer dat het al aangelegde fietspad een tegelpad is. Gemiste kans.

BB

April 03, 2023

Naast een fietspad zou betere straatverlichting en handhaving aan deze kant de sociale veiligheid rondom het Belgenmonument ten goede komen

Fietster

April 03, 2023

Heel fijn als de bestrating anders gedaan  wordt dan nu. Het ligt nu in de lengte, met de snelheid die je ontwikkelt op dat stukje is dat niet fijn. Het idee dat je dan niet zo goed kan wisselen tussen steenstrook. Als ze in de breedte zouden liggen, ben je minder bewust van de stroken. 

Robin

April 03, 2023

Het lijkt mij handig aan deze kant een fietspad te hebben. Bij voorkeur een tweerichtingsfietspad.

Cookie settings