Ideeën en antwoorden: Herinrichting parallelweg als fietsstraat met éénrichtingsverkeer

March 21, 2023 6 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Herinrichting parallelweg als fietsstraat met éénrichtingsverkeer - rondom Stichtse Rotonde' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Dit is weer het bekende broodjeaapverhaal van de projectleiding van de Westelijke Ontsluiting. Er komt een zeer gevaarlijke situatie met die nieuwe in-en uitrit voor de auto's van het Eemkloster. Die Eemkloosterauto's komen daar midden tussen de fietsende (groepen) scholieren. In de weekenden heb je verder de grote stroom wielrenners die met hoge snelheid opeens worden geconfronteerd met auto's in twee richtingen op het fietspad (die dan vast ook wel tweerichttingsverkeerfietsstraat zal worden genoemd). Alleen het deel van de parallelweg tussen de aansluiting van OLV ter Eem en de aansluiting naar de Daam Fockemalaan is voor autoverkeer in twee richtingen bereden. Dit deel wordt niet ingericht als fietsstraat maar als parallelweg. Vanaf de aansluiting met de Daam Fockemalaan tot aan de aansluiting op de buitenring van de Stichtse rotonde, voor de scholen langs, is de parallelweg ingericht als éénrichtingsweg voor autoverkeer, dit deel wordt aangepast tot een éénrichting fietststraat. Het ontwerp van de aansluiting van OLV ter Eem op de parallelweg wordt veilg vormgegeven waarbij autoverkeer, komende vanaf het kloosterterrein, voorrang moet verlenen aan fietsverkeer. Dat is conform het principe van een fietsstraat, de auto is daar ondergeschikt. Er is dus een duidelijk onderscheid tussen de parallelweg en de éénrichting fietsstraat.
Invoering fietsstraat met 2 richtings-autoverkeer Op figuur 4 is te zien dat de nieuwe tweede toegang OLV Ter Eem een in- én uitgangsweg wordt met verkeer in 2 richtingen, dus ook met autoverkeer in 2 richtingen. Ten opzichte van de huidige
situatie betekent dat een aanzienlijke verslechtering van de veiligheid voor scholieren en andere fietsers omdat een deel van het huidige 2-richtingsfietspad straks ook autoweg wordt, en dan nota bene
met auto’s in 2 richtingen.
De gepresenteerde maatregel ‘Invoering van fietsstraat met éenrichtingsverkeer op parallelweg ter hoogte van de scholen’ is daarom misleidend. Want direct ernaast - tussen de toegang van Het Nieuwe Eemland College en de geplande tweede toegang voor OLV ter Eem - krijgt die fietsstraat volgens het voorstel autoverkeer in 2 richtingen. Hoezo “Fiets Veilig”?
Zie vorige reactie
Zou deze eenrichtings fietsstraat het ècht veiliger maken voor fietsers? Zou het zelfs aangenamer worden en het fietsen stimuleren? Mwah.... Wordt hier niet grandioos over het hoofd gezien dat er
massaal spookrijderij zal zijn op deze éénrichtings fietsstraat? Wordt daarmee niet een gevaarlijk veiligheidsprobleem gecreëerd? Fietsers gaan hoe dan ook (nog) meer last krijgen van autoverkeer.
Dat lijkt haaks te staan op het veiliger maken van het fietsen. Daar helpt geen helmpje aan.
En wat een boomkapperij, (weer). Al die andere voor de WO-autoweg gekapte bomen zijn nog altijd niet gecompenseerd, en hier gaat de boel al weer tegen de vlakte. Wie wordt hier nou vrolijk van?!
In de huidige situatie is de weg al éénrichtingsverkeer, dat is niet overal correct weergegeven in de notitie. In de huidige situatie wordt het éénrichtingsverkeer inderdaad genegeerd. De herinrichting tot éénrichtingsverkeer fietststraat maakt het wegprofiel voor auto's smaller zodat het voor hen uit de weginrichting duidelijk wordt dat het éénrichtingsverkeer voor auto's is en worden de fietsers in tweerichtingen gefaciliteerd. Inmiddels in is de bomencompentensatie in de Melksteeg uitgevoerd.
Voor de fietsstraat hoeven geen bomen gekapt te worden.
Onveilige kruising fietsstraat 
Door de 2e toegangsweg voor toekomstige “microstad” OLV ter Eem krijgt de “fietsstraat” een nare nieuwe, drukke kruising met (scholieren)fietsroute. Hoe onveilig wordt dat?
Parkeeroverlast voor voetgangers en fietsers
Tussen het Nieuwe Eemland en het Leerhotel wordt al jarenlang volop geparkeerd op de stoep. Voor voetgangers is veelal geen ruimte meer; ze worden de straat op gedwongen. De bomen hebben te lijden van het parkeren tussen de bomen. De manoeuvrerende/terugstekende auto’s zorgen voor onveiligheid voor fietsers. Een veilige “fietsstraat” vraagt om beëindiging van het huidige parkeren aan weerszijden van de weg.
Ten aanzien van de fietsstraat: zie vorige reacties. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom mag in de berm geparkeerd worden, daar veranderd niets. Het voetpad aan de zijde van de scholen blijft gehandhaafd
Het lijkt mij handiger een compleet plan te maken voor de Stichtse Rotonde. De rotonde zelf is te groot (ongeveer even groot als de Amersfoortse binnenstad) en sterk verouderd ('onjuiste verkanting?'), De parallelweg eromheen neemt heel veel ruimte in, ongeveer even veel als de Amersfoortse binnenstad. De afrit van de A28 naar de rotonde toe is te groot.
De gedachte om een fietsstraat aan te leggen kan onderdeel zijn van dit overall plan
Een herinrichting van de Stichtse rotonde is niet voorzien in het coalitieakkoord en daarmee is het geen onderdeel van de huidige plannen
Het lijkt mij niet handig om de parallelweg in te richten als fietsstraat met eenrichtingsverkeer. De parallelwegen vormen nog steeds een belangrijke toegangswegen. Ik denk ook dat er geen
toegevoegde waarde is aan het omdopen tot fietsstraat. Deze weg is nu al hartstikke veilig en fietsvriendelijk.
De parallelweg voor de scholen langs is in de huidige situatie al een éénrichtingsweg.
De parallelweg heeft alleen een ontsluitingsfunctie voor de scholen die hier liggen.
Juist naar aanleiding van overleg met de scholen is in het oude ontwerp van de Westelijke Ontsluiting de herinrichting tot fietsstraat opgenomen omdat de verkeersveiligheid te wensen overlaat. Dit is overgenomen in de huidige plannen.

 

Elbert

May 05, 2023

Dit is weer het bekende broodjeaapverhaal van de projectleiding van de Westelijke Ontsluiting. Er komt een zeer gevaarlijke situatie met die nieuwe in-en uitrit voor de auto's van het Eemkloster. Die Eemkloosterauto's komen daar midden tussen de fietsende (groepen) scholieren. In de weekenden heb je verder de grote stroom wielrenners die met hoge snelheid opeens worden geconfronteerd met auto's in twee richtingen op het fietspad (die dan vast ook wel tweerichttingsverkeerfietsstraat zal worden genoemd).

Marja

April 30, 2023

Invoering fietsstraat met 2 richtings-autoverkeer

Op figuur 4 is te zien dat de nieuwe tweede toegang OLV Ter Eem een in- én uitgangsweg wordt met verkeer in 2 richtingen, dus ook met autoverkeer in 2 richtingen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dat een aanzienlijke verslechtering van de veiligheid voor scholieren en andere fietsers omdat een deel van het huidige 2-richtingsfietspad straks ook autoweg wordt, en dan nota bene met auto’s in 2 richtingen.

De gepresenteerde maatregel ‘Invoering van fietsstraat met éenrichtingsverkeer op parallelweg ter hoogte van de scholen’ is daarom misleidend. Want direct ernaast - tussen de toegang van Het Nieuwe Eemland College en de geplande tweede toegang voor OLV ter Eem - krijgt die fietsstraat volgens het voorstel autoverkeer in 2 richtingen. Hoezo “Fiets Veilig”?

Marinus

April 28, 2023

Zou deze eenrichtings fietsstraat het ècht veiliger maken voor fietsers? Zou het zelfs aangenamer worden en het fietsen stimuleren? Mwah.... Wordt hier niet grandioos over het hoofd gezien dat er massaal spookrijderij zal zijn op deze éénrichtings fietsstraat? Wordt daarmee niet een gevaarlijk veiligheidsprobleem gecreëerd? Fietsers gaan hoe dan ook (nog) meer last krijgen van autoverkeer. Dat lijkt haaks te staan op het veiliger maken van het fietsen. Daar helpt geen helmpje aan.

En wat een boomkapperij, (weer). Al die andere voor de WO-autoweg gekapte bomen zijn nog altijd niet gecompenseerd, en hier gaat de boel al weer tegen de vlakte. Wie wordt hier nou vrolijk van?!

 

 

Marja

April 25, 2023

Onveilige kruising fietsstraat

Door de 2e toegangsweg voor toekomstige “microstad” OLV ter Eem krijgt de “fietsstraat” een nare nieuwe, drukke kruising met (scholieren)fietsroute. Hoe onveilig wordt dat?

 

Parkeeroverlast voor voetgangers en fietsers
Tussen het Nieuwe Eemland en het Leerhotel wordt al jarenlang volop geparkeerd op de stoep. Voor voetgangers is veelal geen ruimte meer; ze worden de straat op gedwongen. De bomen hebben te lijden van het parkeren tussen de bomen. De manoeuvrerende/terugstekende auto’s zorgen voor onveiligheid voor fietsers. Een veilige “fietsstraat” vraagt om beëindiging van het huidige parkeren aan weerszijden van de weg.

Jantinus Ziengs

April 06, 2023

Het lijkt mij handiger een compleet plan te maken voor de Stichtse Rotonde. De rotonde zelf is te groot (ongeveer even groot als de Amersfoortse binnenstad) en sterk verouderd ('onjuiste verkanting?'), De parallelweg eromheen neemt heel veel ruimte in, ongeveer even veel als de Amersfoortse binnenstad. De afrit van de A28 naar de rotonde toe is te groot. 
De gedachte om een fietsstraat aan te leggen kan onderdeel zijn an dit overall plan

Robin

April 03, 2023

Het lijkt mij niet handig om de parallelweg in te richten als fietsstraat met eenrichtingsverkeer. De parallelwegen vormen nog steeds een belangrijke toegangswegen. Ik denk ook dat er geen toegevoegde waarde is aan het omdopen tot fietsstraat. Deze weg is nu al hartstikke veilig en fietsvriendelijk.

Cookie settings