Herinrichting parallelweg als fietsstraat met éénrichtingsverkeer - rondom Stichtse Rotonde

March 21, 2023 6 comments

We zijn benieuwd wat je van deze maatregel vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Deel je ideëen, houd daarbij wel rekening met de huisregels Met Amersfoort.

Comments

6  reacties

Elbert May 05, 2023

Dit is weer het bekende broodjeaapverhaal van de projectleiding van de Westelijke Ontsluiting. Er komt een zeer gevaarlijke situatie met die nieuwe in-en uitrit voor de auto's van het Eemkloster. Die Eemkloosterauto's komen daar midden tussen de fietsende (groepen) scholieren. In de weekenden heb je verder de grote stroom wielrenners die met hoge snelheid opeens worden geconfronteerd met auto's in twee richtingen op het fietspad (die dan vast ook wel tweerichttingsverkeerfietsstraat zal worden genoemd).

Marja April 30, 2023

Invoering fietsstraat met 2 richtings-autoverkeer

Op figuur 4 is te zien dat de nieuwe tweede toegang OLV Ter Eem een in- én uitgangsweg wordt met verkeer in 2 richtingen, dus ook met autoverkeer in 2 richtingen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dat een aanzienlijke verslechtering van de veiligheid voor scholieren en andere fietsers omdat een deel van het huidige 2-richtingsfietspad straks ook autoweg wordt, en dan nota bene met auto’s in 2 richtingen.

De gepresenteerde maatregel ‘Invoering van fietsstraat met éenrichtingsverkeer op parallelweg ter hoogte van de scholen’ is daarom misleidend. Want direct ernaast - tussen de toegang van Het Nieuwe Eemland College en de geplande tweede toegang voor OLV ter Eem - krijgt die fietsstraat volgens het voorstel autoverkeer in 2 richtingen. Hoezo “Fiets Veilig”?

Marinus April 28, 2023

Zou deze eenrichtings fietsstraat het ècht veiliger maken voor fietsers? Zou het zelfs aangenamer worden en het fietsen stimuleren? Mwah.... Wordt hier niet grandioos over het hoofd gezien dat er massaal spookrijderij zal zijn op deze éénrichtings fietsstraat? Wordt daarmee niet een gevaarlijk veiligheidsprobleem gecreëerd? Fietsers gaan hoe dan ook (nog) meer last krijgen van autoverkeer. Dat lijkt haaks te staan op het veiliger maken van het fietsen. Daar helpt geen helmpje aan.

En wat een boomkapperij, (weer). Al die andere voor de WO-autoweg gekapte bomen zijn nog altijd niet gecompenseerd, en hier gaat de boel al weer tegen de vlakte. Wie wordt hier nou vrolijk van?!

 

 

Marja April 25, 2023

Onveilige kruising fietsstraat

Door de 2e toegangsweg voor toekomstige “microstad” OLV ter Eem krijgt de “fietsstraat” een nare nieuwe, drukke kruising met (scholieren)fietsroute. Hoe onveilig wordt dat?

 

Parkeeroverlast voor voetgangers en fietsers
Tussen het Nieuwe Eemland en het Leerhotel wordt al jarenlang volop geparkeerd op de stoep. Voor voetgangers is veelal geen ruimte meer; ze worden de straat op gedwongen. De bomen hebben te lijden van het parkeren tussen de bomen. De manoeuvrerende/terugstekende auto’s zorgen voor onveiligheid voor fietsers. Een veilige “fietsstraat” vraagt om beëindiging van het huidige parkeren aan weerszijden van de weg.

Jantinus Ziengs April 06, 2023

Het lijkt mij handiger een compleet plan te maken voor de Stichtse Rotonde. De rotonde zelf is te groot (ongeveer even groot als de Amersfoortse binnenstad) en sterk verouderd ('onjuiste verkanting?'), De parallelweg eromheen neemt heel veel ruimte in, ongeveer even veel als de Amersfoortse binnenstad. De afrit van de A28 naar de rotonde toe is te groot. 
De gedachte om een fietsstraat aan te leggen kan onderdeel zijn an dit overall plan

Robin April 03, 2023

Het lijkt mij niet handig om de parallelweg in te richten als fietsstraat met eenrichtingsverkeer. De parallelwegen vormen nog steeds een belangrijke toegangswegen. Ik denk ook dat er geen toegevoegde waarde is aan het omdopen tot fietsstraat. Deze weg is nu al hartstikke veilig en fietsvriendelijk.

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.