Aanleg van 2 fietstunnels - rondom Stichtse Rotonde

March 21, 2023 13 comments

We zijn benieuwd wat je van deze maatregel vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Deel je ideëen, houd daarbij wel rekening met de huisregels Met Amersfoort.

Comments

13  reacties

Elbert May 05, 2023

Prima plan om de fietsers en voetgangers via een tunneltje veilig te laten oversteken. Is de keerzijde, de sociale onveiligheid (afgelegen gebied in de avonden/nacht), goed afgewogen? Wellicht zijn daar exttra maatregelen met verlichting en slimme toezichtcamera's noodzakelijk?

En waarom komt er op het drukste punt voor de scholieren en bakfietsouders, de oversteek DF-Laan Prins Ferederiklaan, ook geen veilig tunneltje? De tuin van het Eemklooster is al deels eigendom van de gemeente en het argument van de projectleider dat er geen ruimte is lijkt mij onjuist.

Meten = weten, maar tegelijkertijd geldt: halfbakken meten = halfbakken weten.

Dit laatste lijkt ook hier het geval. L’histoire se répète? (bij het ontwerp van de Westelijke Ontsluiting bleken alleen al de gebrekkige verkeersmetingen/verkeersmodel voor de Raad van State reden genoeg om de gemeente Amersfoort in het hoger beroep over de herziening van het bestemmingsplan in het ongelijk te stellen)

Eind maart 2023 zijn er fietstellingen gedaan. Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om te bedenken dat dit een minder representatieve periode is want je zit dan nog met koud en regenachtig weer. Bovendien wordt de recreatieve drukte die vanaf eind april/ begin mei start over het hoofd gezien. Ook de Fietsersbond was aanwezig in de discussie met de projectleider op de voorlichtingsavond en vond mijn opmerkingen in deze richting de projectleider relevant; het advies was om medio mei/juni nogmaals te meten. Verder rijst de vraag of eenvoudige tellingen via een telslang wel een goed beeld opleveren; de diversiteit aan fietsverkeer is van belang voor de veiligheid maar wordt met de nu toegepaste telmethode over het hoofd gezien.

De projectleider bevestigde op vragen dat de telling niet op alle locaties van het tracé heeft plaatsgevonden. Zo is de drukke fietsvoet-oversteek op het kruispunt DF-laan Prins Frederiklaan niet meegenomen. Er gaat daar niets veranderen was het antwoord. Vreemd, want je wilt met metingen toch goed in beeld brengen wat er nu precies speelt qua fietsvoetverkeer? En je beoordeelt dan toch altijd het volledige tracé?

Ik schrok helemaal toen ik vroeg of ook de voetgangers zijn geteld. Het antwoord was nee. De Fietsersbond kwam direct met de opmerking dat dit wel kan. O.a. via camera's, maar ook via een handmatige telling is dit eenvoudig en snel te realiseren.

 

 

Fietsersbond Amersfoort April 28, 2023

De fietstunnels in dit deel zien wij als een voortzetting van de fietsroute west/zuid Amersfoort ontkoppeld van de hoofd autostructuur. De bestaande route Lokhorsterweg/Laan1914 met fietstunnels onder de Arnhemseweg en Doornseweg wordt in het voorstel voortgezet voor de veiligheid en doorstroming van fietsende forenzen, scholieren, bezoekers en recreanten. Wij staan achter de voorgenomen maatregelen. Het nieuwe fietspad aan de zijde van het Belgenmonument is een mooie toevoeging. Een zwak punt is de gelijkvloerse VRI kruising Prins Frederiklaan. Ongelijkvloers zou passen in de algehele aanpak van het gebied en verdient een nader onderzoek.

Bob Bakker April 27, 2023

Is het nodig om fietstunnels te maken voor de kruising Stichtse Rotonde - Daam Fokkemalaan en de kruising Stichtse Rotonde - Utrechtseweg. Volgens mij is de kruising Stichtse Rotonde - Daam Fokkemalaan al fiets veilig met fiets vriendelijke stoplichten. Een tunnel betekent dat autoverkeer nog sneller naar de spoorwegovergang kan rijden waardoor het nog eerder vast komt staan op de Daam Fokkemalaan. De kruising Stichtse Rotonde - Utrechtseweg zou je simpel fietsveilig kunnen maken door ook daar fietsveilige stoplichten te plaatsen.  

Ton April 26, 2023

Tunnels zijn een goede oplossing. Fietsers en auto's elkaar niet gelijkvloers laten kruisen is op meerdere plekken in het westen een goed plan. Denk ook aan de kruising Daam Fockemalaan/ Alleta Jacobs/ Prins Frederiklaan. Hier komt veel fietsend schoolverkeer en houdt ook het autoverkeer op, evenals bij de kruising BW laan/ Daam Fockemalaan. Voor de fietsveiligheid fietstunneltjes en voor de doorstroom van autoverkeer geen verkeerslichten maar rotondes. 

Marja April 25, 2023

Riskante hellingen

Als de tunnels hier al nodig zouden zijn, is speciale aandacht nodig voor de sociale veiligheid ‘s avonds en de hellingspercentages. Hellingen zijn al snel onprettig en riskant. Er dreigt botsgevaar op de geplande T-splitsing bij de tunnelbak op de hoek van het Belgenmonument (hogere afdaalsnelheden vanwege hellingen). Zo ook bij de geplande T-splitsing op de Utrechtseweg aan de scholenkant. Kortom, wordt het wel veiliger met die tunnels?

Alex ferguson April 23, 2023

Als men toch bezig is met het aanleggen van fietstunnels bij de rotonde, denk dan ook eens aan een derde tunnel aan de stadszijde van de Utrechtse weg.

JGH Van Zuilen April 20, 2023

tunnel voor fietsers- en voetgangers
ik woon nog in Tiel tunnel voor fietsers- en voetgangers is fijn geen auto 

Peter van de wolfshaar, vereniging Daam Fockemalaa April 11, 2023

Tunnel aan zijde Daam Fockemalaan, is te onhandig. Lokt de leerlingen die richting noord gaan niet  Te veel naar zuiden. Tunnel 100 meter meer naar noord wel

Johan April 07, 2023

Verkeer dat via utrechtseweg amersfoort in en uit rijdt naar en van de stichtse rotonde rijdt onverantwoord. Als fietser moet ik daar altijd vol in de rem en stoppen. Autos scheuren gewoon door. Daar een tunnel zou top zijn.

Buurtbewoner en fietser April 05, 2023

Rondom Stichtse Rotonde:

Tunnels aanleggen: ik ben zeer benieuwd hoeveel mensen gebruik gaan maken van tunnels. Mijn eerste reactie is; weggegooid geld. Kan beter naar goede spoortunnel. De meeste scholieren fietsen juist over de Prins Frederiklaan naar scholen (je fietst niet eerst omhoog om weer naar beneden te fietsen). En de school achter de Stichtse Rotonde wordt juist door leerlingen met bussen of met fiets langs Laan 1914 aangereden. Oversteekplaats bij bushaltes op Utrechtseweg zou wel beter/veiliger kunnen. Maar voetgangers gaan niet via een tunnel lopen. Meten is weten dus hier heel veel tellussen leggen in alle richtingen, maar ook op de kruising bij de Prins Frederiklaan anders heb je geen vergelijkingsmateriaal!

Jantinus Ziengs April 03, 2023

Fietstunnels rond de Stichtse Rotonde vind ik minder zinvol. Dan kun je beter een groter plan voor de langere termijn maken, en de hele Stichtse rotonde opheffen, en veel kleinschaliger maken. Dan kun je ook de Rondweg Zuid van 4 naar 2 banen omzetten.

Anoniem April 03, 2023

Een veilige fietsoversteekplaats lijkt mij hier een goed plan. Voornamelijk voor alle leerlingen van de scholen op dit deel die hier veel fietsen. Eerlijk gezegd zou ik eerder kiezen voor een fietsbrug vanaf het Hoornbeeck en Van Lodestein College totaan de Daam Fokkemalaan t.h.v. de zichtlijn van het Belgenmonument.

Op deze brug kunnen dan aansluitingen komen vanaf de Stichtse rotonde (vanaf kant Laan 1914 en vanaf kant Bergkwartier), Utrechtseweg, het leerhotel/Nieuwe Eemland.

De bestaande fietspaden hoeven hierbij niet te vervallen. Deze blijven nog steeds handig voor de minder druk gebruikte fietsroutes.

 

Een brug lijkt mij een betere optie dan tunnel i.v.m. de veiligheid en hangjongeren in tunnels.

Fam Hemmes March 30, 2023

Is er nagedacht over de veiligheid voor fietsers in de tunnels tav geweld ed?

De tunnel ligt nog steeds buiten de bebouwde kom toch? 

Hoe verhoudt zich het evenwicht tussen fietsende scholieren en kwetsbare bewoners van Zon en Schild samen door de tunnels?

 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.