Ideeën en antwoorden: Doorsteek van het fietspad bij Silverein

March 21, 2023 5 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Doorsteek van het fietspad bij Silverein' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Maak ook een fiets(voet)tunnel vanaf het fietspad Soest van/naar de doorsteek Silverein. Voor de veiligheid en voor het doortrappen. Ook het autoverkeer stroomt beter door. Ten behoeve van de Westelijke Ontsluiting is onderzocht of ter plaatse van de kruising
met de Amersterdamseweg ook een fietstunnel gemaakt kon worden. Dat bleek niet
inpasbaar.
Prima, doen! Dank u wel voor uw positieve reactie
Benieuwd hoeveel fietsers hier gebruik van maken en wat het oplevert. Nieuwe ontwerp zorgt voor onveilige plek van nieuwe fietspad aansluitend op scherpe bocht op Soesterweg. De aansluiting wordt door middel van een voorrangsregeling aangesloten. Aangezien de doorsteek een verkorting is van de feitsroute verwachten wij een goed gebruik van deze doorsteek
Deze doorsteek lijkt mij niet nodig, je kunt over het viadukt van de Amsterdamsceweg, of over de Soesterweg. Deze route zorgt voor een verkorting van de route vanuit richting centrum naar Soest en zorgt tevens voor dat fietsverkeer niet over het spoorviaduct bij de Amsterdamseweg hoeft te fietsen
Eerlijk gezegd vraag ik mij het nut van deze doorsteek af, zeker als er bij de kruising BW-laan/Soesterweg een goede en veilige oversteek voor fietsers mogelijk wordt. Het lijkt mij lastig om aan te sluiten op het fietspad wat daar bij het viaduct omhoog gaat.
Indien dit plan wordt uitgevoerd is goede verlichting op deze plek belangrijk, het is een vrij donker en afgelegen hoekje.
Deze route zorgt voor een verkorting van de route vanuit richting centrum naar Soest en zorgt tevens voor dat fietsverkeer niet over het spoorviaduct bij de Amsterdamseweg hoeft te fietsen. Uw suggestie ten aanzien van de het verlichten van het fietspad wordt meegenomen in de uitwerking

 

Marinus Velden

April 22, 2023

Maak ook een fiets(voet)tunnel vanaf het fietspad Soest van/naar de doorsteek Silverein. Voor de veiligheid en voor het doortrappen. Ook het autoverkeer stroomt beter door.  

 

Johan

April 07, 2023

Prima, doen!

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

Benieuwd hoeveel fietsers hier gebruik van maken en wat het oplevert. Nieuwe ontwerp zorgt voor onveilige plek van nieuwe fietspad aansluitend op scherpe bocht op Soesterweg.

Jantinus Ziengs

April 03, 2023

Deze doorsteek lijkt mij niet nodig, je kunt over het viadukt van de Amsterdamsceweg, of over de Soesterweg.  

Robin

April 03, 2023

Eerlijk gezegd vraag ik mij het nut van deze doorsteek af, zeker als er bij de kruising BW-laan/Soesterweg een goede en veilige oversteek voor fietsers mogelijk wordt.

Het lijkt mij lastig om aan te sluiten op het fietspad wat daar bij het viaduct omhoog gaat.

Indien dit plan wordt uitgevoerd is goede verlichting op deze plek belangrijk, het is een vrij donker en afgelegen hoekje.

Cookie settings