Asfalteren Vondellaan

Er is gestart met het opnieuw inrichten van de Vondellaan. De laan is bergafwaarts tot 27 maart dicht. Vooralsnog lijkt het werk ondanks de maatregelen rond de coronacrisis door te kunnen gaan.

Als de definitieve deklaag asfalt wordt aangebracht, gaat de Vondellaan in beide richtingen dicht. De definitieve datum voor het aanbrengen van de deklaag volgt nog. Vooral het busvervoer zal daar overlast van hebben. Uitgangspunt is dat de deklaag zo snel mogelijk gelegd wordt. Intussen vragen we u de omleidingen te volgen.

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.